You are here

Тим Канцеларије РНИДС-а

Мирјана Тасић
саветник за стратегију и развој

Жарко Кецић
руководилац Сектора ИКТ сервиса

Дејан Ђукић
руководилац Сектора општих и правних послова

Предраг Милићевић
руководилац Сектора маркетинга и комуникација

Илија Вујновић
самостални сарадник за финансије

Милош Милосављевић 
водећи ИКТ инжењер

Александар Костадиновић
систем администратор

Бојана Живковић
координатор за регистрацију домена и аналитичар података

Јована Цветковић
сарадник за финансије

Мирјана Миловановић
сарадник за финансије

Дијана Милутиновић
сарадник за маркетинг и комуникације

Биљана Јашић
сарадник за опште и административне послове

Контакт подаци се налазе у Адресару