You are here

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Naziv dokumenta: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Datum donošenja: 17. 01. 2020.
Autor: Direktor
Vrsta dokumenta: Pravilnik
Status: Važeći