You are here

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Naziv dokumenta: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Datum donošenja: 22. 04. 2022.
Autor: Direktor
Vrsta dokumenta: Pravilnik
Status: Važeći