You are here

.RS IDN домен

Домени са интернационализованим називима (Internationalized Domain Name – IDN) су сви они домени чији називи могу да садрже и слова изван енглеског алфабета (тј. ASCII кода). Таква су, на пример, латиничка слова са дијакритичким знацима, као што су č, ć, š, ž и đ. Подржавши наведена, као и још 36 слова из писама албанског, ашкалијског, бошњачког, буњевачког, хрватског, чешког, немачког, мађарског, црногорског, пољског, румунског, ромског, словачког, словеначког и влашког језика, .RS домен се 10. децембра 2018. прикључио великој светској породици IDN домена највишег нивоа.

.RS IDN

РНИДС-ове надокнаде за регистрацију .RS IDN домена су исте као и надокнаде за регистрацију .RS домена, у свим доменским просторима (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS).

Кратка историја IDN домена

Вишејезичност на Интернету је глобално опредељење. IDN се као интернет појам појавио још 1996, да би 2000. била омогућена регистрација IDN назива у оквиру .COM и .NET домена. Већ следеће године су и национални домени највишег нивоа почели са регистрацијом IDN назива, а први међу њима је био јапански .JP домен. 2003. је ICANN, организација која управља глобалном адресном структуром Интернета, усвојила IDN стандард, а те исте године, на 32. седници Генералне скупштине UNESCO-а у Паризу, усвојена је препорука којом се, између осталог, сугерише промоција и равноправно коришћења различитих језика и писама на Интернету. Те 2003. су и први европски национални регистри, пољски и шведски, омогућили регистрацију IDN назива домена. 2004. су то учинили и аустријски, швајцарски, немачки, дански, мађарски, исландски, италијански, летонски и норвешки. Тако је Интернет ушао у своју вишејезичку фазу.

Чињеница је да сваки народ тежи да на Интернету користи своје национално писмо, и то не само у оквиру садржаја, већ и у оквиру назива домена. Пратећи светске трендове, РНИДС је још 2012. омогућио регистрацију ћириличких назива у оквиру .СРБ домена, а од 10. децембра 2018. је у оквиру назива .RS домена омогућио употребу ширег скупа латиничких слова која се користе у Републици Србији.