OR-spisak.jpg
Овлашћени регистри РНИДС-а директно раде са корисницима назива домена и обављају послове регистрације за њих, а налазе се широм Србије...
OR-postani.jpg
Морате да будете правно лице или предузетник са седиштем у Србији, да поседујете техничку и административну способност за обављање послова регистрације назива домена и имате одговарајуће финансијске могућности...
or-tarifnik.jpg
Ово су накнаде које се наплаћују овлашћеним регистрима РНИДС-а за обављање послова регистрације назива .RS и .СРБ домена, а накнаде за крајње кориснике ОР-ови самостално одређују...

Овлашћени регистар РНИДС-а (ОР) је правно лице или предузетник са седиштем у Србији који поседује овлашћење РНИДС-а за обављање послова регистрације националних .RS и .СРБ домена.

РНИДС је задужен за управљање Централним регистром националних интернет домена, док се послови регистрације назива .RS и .СРБ домена за крајње кориснике (регистранте) обављају преко ОР-ова.

Овлашћени регистри РНИДС-а су привредни субјекти из ИКТ области, који испуњавају техничке услове РНИДС-а и имају потписан уговор са РНИДС-ом.

Послови регистрације назива интернет домена подразумевају:

  • регистрацију назива домена
  • промену података о регистрацији назива домена
  • продужење регистрације назива домена
  • пренос назива домена између овлашћених регистара (трансфер)
  • пренос регистрације назива домена на другог регистранта
  • активирање заштите података о контакту за назив домена
  • престанак (брисање) назива домена

РНИДС ОР-овима пружа техничку, едукативну и маркетиншку подршку, кроз сталне програме обуке и редовне промотивне активности.

Значајан проценат овлашћених регистара су једновремено и чланови Конференције суоснивача РНИДС-а.

Како уложити жалбу на рад ОР-а?

Свако заинтересовано лице може да поднесе примедбу о повреди аката о регистрацији назива националних домена. Примедба се подноси у писаном облику Канцеларији РНИДС-а и обавезно мора да садржи:

  • податке о идентитету и контакту подносиоца примедбе
  • детаљан опис околности које су довеле до повреде аката о регистрацији назива домена или раду овлашћеног регистра
  • друге доказе у прилог тврдњи да је дошло до наведене повреде

ПОГЛЕДАЈТЕ:

Комисија за разматрање примедби

ПРЕУЗМИТЕ:

Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о регистрацији назива домена