rnids_tabla.jpg
Мисија РНИДС-а је ефикасно и транспарентно управљање Регистром националних интернет домена .RS и .СРБ, у интересу свих корисника Интернета у Србији, а визија је да буде регионални центар као лидер међу националним интернет регистрима...
strategija.jpg
Према усвојеној Стратегији РНИДС-а 2015-2020. развој ће се одвијати у три стратешке области: основна делатност управљања Централним регистром националних интернет домена, регулаторна област и развојна област...
domeni.jpg
Србија има два равноправна национална интернет домена: .RS и .СРБ, који су ознака територијалне припадности и као такви изузетно битни за дефинисање интернет идентитета свих који живе и/или раде у Србији.

Уз подршку надлежног министарства Републике Србије, РНИДС-у су на управљање поверени .RS и .СРБ домени, делегирани од стране ICANN-a − организације одговорне за руковођење глобалном структуром Интернета. Рад РНИДС-а се финансира из средстава прикупљених од накнада за регистрацију домена и годишње накнаде коју плаћају суоснивачи.

РНИДС управља са по пет доменских простора, у оба национална домена највишег нивоа (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS и .IN.RS, као и .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и .ОД.СРБ). Управљање доменима другог нивоа за академске институције (.AC.RS и .АК.СРБ) делегирано је Академској мрежи Србије, а домени за државне органе (.GOV.RS и .УПР.СРБ) делегирани су Канцеларији за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије. 

РНИДС оправдава указано му поверење кроз спровођење четири стратешка циља из свог Организационог оквира:

  • Развој Регистра и тржишта домена
  • Пословна изврсност Канцеларије РНИДС-а
  • Организациони развој Фондације РНИДС
  • Подршка развоју Интернета у Србији

Орган оснивача РНИДС-а је Конференција суоснивача, коју чине овлашћени представници свих суоснивача и која је отворена за приступање нових суоснивача. Конференција суоснивача бира Управни одбор од седам чланова и доноси опште акте који регулишу рад РНИДС-а, регистрацију назива домена, и решавање спорова поводом регистрације назива домена. Управни одбор управља радом РНИДС-а и именује директора, који је извршни орган и руководи Канцеларијом РНИДС-а.

Значајни датуми РНИДС-а су:

  • Годишњица .СРБ домена, поводом почетка његове регистрације 27. јануара 2012.
  • Годишњица .RS домена, поводом почетка његове регистрације 10. марта 2008.
  • Дан РНИДС-а, поводом оснивања 8. јула 2006.

Као национални регистар интернет домена, РНИДС је члан CENTR-a и члан ccNSO при ICANN-у.