rnids_tabla.jpg
Misija RNIDS-a je efikasno i transparentno upravljanje Registrom nacionalnih internet domena .RS i .СРБ, u interesu svih korisnika Interneta u Srbiji, a vizija je da bude regionalni centar kao lider među nacionalnim internet registrima...
strategija.jpg
Prema usvojenoj Strategiji RNIDS-a 2015-2020. razvoj će se odvijati u tri strateške oblasti: osnovna delatnost upravljanja Centralnim registrom nacionalnih internet domena, regulatorna oblast i razvojna oblast...
domeni.jpg
Srbija ima dva ravnopravna nacionalna internet domena: .RS i .СРБ, koji su oznaka teritorijalne pripadnosti i kao takvi izuzetno bitni za definisanje internet identiteta svih koji žive i/ili rade u Srbiji.

Uz podršku nadležnog ministarstva Republike Srbije, RNIDS-u su na upravljanje povereni .RS i .СРБ domeni, delegirani od strane ICANN-a − organizacije odgovorne za rukovođenje globalnom strukturom Interneta. Rad RNIDS-a se finansira iz sredstava prikupljenih od naknada za registraciju domena i godišnje naknade koju plaćaju suosnivači.

RNIDS upravlja sa po pet domenskih prostora, u oba nacionalna domena najvišeg nivoa (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS i .IN.RS, kao i .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ i .ОД.СРБ). Upravljanje domenima drugog nivoa za akademske institucije (.AC.RS i .АК.СРБ) delegirano je Akademskoj mreži Srbije, a domeni za državne organe (.GOV.RS i .УПР.СРБ) delegirani su Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije. 

RNIDS opravdava ukazano mu poverenje kroz sprovođenje četiri strateška cilja iz svog Organizacionog okvira:

  • Razvoj Registra i tržišta domena
  • Poslovna izvrsnost Kancelarije RNIDS-a
  • Organizacioni razvoj Fondacije RNIDS
  • Podrška razvoju Interneta u Srbiji

Organ osnivača RNIDS-a je Konferencija suosnivača, koju čine ovlašćeni predstavnici svih suosnivača i koja je otvorena za pristupanje novih suosnivača. Konferencija suosnivača bira Upravni odbor od sedam članova i donosi opšte akte koji regulišu rad RNIDS-a, registraciju naziva domena, i rešavanje sporova povodom registracije naziva domena. Upravni odbor upravlja radom RNIDS-a i imenuje direktora, koji je izvršni organ i rukovodi Kancelarijom RNIDS-a.

Značajni datumi RNIDS-a su:

  • Godišnjica .СРБ domena, povodom početka njegove registracije 27. januara 2012.
  • Godišnjica .RS domena, povodom početka njegove registracije 10. marta 2008.
  • Dan RNIDS-a, povodom osnivanja 8. jula 2006.

Kao nacionalni registar internet domena, RNIDS je član CENTR-a i član ccNSO pri ICANN-u.