You are here

CENTR

Udruženje evropskih nacionalnih registara domena najvišeg nivoa

Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR)
www.centr.org

CENTR je udruženje ccTLD registara iz Evrope, ali i nekoliko vanevropskih zemalja (Kanada, Novi Zeland, Japan i Iran). U današnjem obliku postoji od 2006. i ima sedište u Briselu.

Uloga CENTR-a je u razmeni iskustava i saradnji nacionalnih registara radi unapređivanja usluga za korisnike Interneta.

RNIDS je 3. oktobra 2008. postao punopravni član CENTR-a i redovno učestvuje u radu njegovih stručnih tela.