You are here

WHOIS servis

Provera naziva nacionalnih internet domena, da li je neki naziv domena slobodan ili, ako nije, ko ga je već registrovao, može da se obavi preko WHOIS servisa. "Ko je", to jest "Who is", je javno dostupna zbirka podataka o korisnicima domena registrovanih u okviru Centralnog registra nacionalnih internet domena .RS i .СРБ, kojim upravlja RNIDS.

Putem WHOIS servisa RNIDS čini javno dostupnim sledeće podatke iz Centralnog registra nacionalnih internet domena:

 • naziv domena
 • podaci o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu, samo ukoliko je pravno lice ili preduzetnik
 • datum i vreme registracije naziva domena
 • datum i vreme poslednje promene podataka o registraciji naziva domena
 • datum i vreme isteka registracije naziva domena
 • naziv ovlašćenog registra koji vrši poslove registracije za naziv domena
 • trenutni status naziva domena (aktivan, rezervisan, u sporu, itd)
 • podaci o DNS serverima i drugi tehnički podaci u vezi sa nazivom domena.

Podaci o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu koje RNIDS putem WHOIS servisa čini javno dostupnim su: naziv (poslovno ime), adresa sedišta i matični broj pravnog lica ili preduzetnika.

WHOIS servis je dostupan na veb lokacijama RNIDS-a ili preko posebnog WHOIS protokola (u skladu sa RFC3912 standardom).

WHOIS servis za nacionalne internet domene .RS i .СРБ postoji u dva oblika:

 • Podaci o registrovanom nazivu domena - rnids.rs/whois
  daje podatke o pojedinačnim nazivima domena u obliku veb strane, u obliku PDF fajla i u izvornom TXT obliku
 • Provera raspoloživosti naziva domena - domen.rs/whois
  daje rezultat u svih pet domenskih prostora odjednom, a ako je traženi naziv domena ispravan i slobodan, korisnik dobija link ka listi ovlašćenih registara .RS i .СРБ domena