You are here

Aktuelne radne grupe i komisije

Radna grupa za saradnju sa ovlašćenim registrima

Formirana na 327. sednici Upravnog odbora RNIDS-a odražanoj 20. 05. 2019.

Članovi:
Staniša Josić (koordinator)
Miroslav Žeravčić 
Srđan Tomašević 
Gordana Stevanović
Vladimir Aleksić
Dijana Todorović
Vladislava Janičić
Ivana Đidić Bešić
Ivan Minić
Predrag Milićević
Žarko Kecić
Dejan Đukić