You are here

Strategija

Strategiju, Plan i Program rada RNIDS-a donosi Upravni odbor RNIDS-a po sprovedenim konsultacijama sa Konferencijom suosnivača, čije je mišljenje u svakoj fazi izrade ovih akata od posebnog značaja.

U avgustu 2023. Upravni odbor je, nakon javne rasprave, usvojio Strategiju RNIDS-a 2023 – 2027. godine.

Kao prioritetne za naredni strateški period, od 2023. do 2027. godine definisane su četiri oblasti i to:

  • Upravljanje infrastrukturom registra nacionalnog internet domena
  • Odnosi sa zainteresovanim stranama;
  • Nastup na tržištu, uključujući marketing i komunikacije; 
  • Podrška internet zajednici.

PREUZMITE:

Strategija RNIDS-a