You are here

Strategija

Strategiju, Plan i Program rada RNIDS-a donosi Upravni odbor RNIDS-a po sprovedenim konsultacijama sa Konferencijom suosnivača, čije je mišljenje u svakoj fazi izrade ovih akata od posebnog značaja.

U decembru 2014. Upravni odbor je, nakon javne rasprave, usvojio Strategiju RNIDS-a 2015-2020.

RNIDS će se u periodu 2015-2020. razvijati u tri strateške oblasti:

  • Osnovna delatnost: upravljanje Centralnim registrom nacionalnih internet domena .RS i .СРБ, i drugih domena koji mu budu delegirani, kroz održavanje centralne baze podataka i glavnih DNS i WHOIS servera.
  • Regulatorna oblast: uređenje delegiranog domenskog prostora kroz donošenje opštih i drugih relevantnih akata koji normativno regulišu rad RNIDS-a, poslove registracije domena i rešavanje sporova povodom registracije domena.
  • Razvojna oblast: promovisanje Interneta kao globalne komunikacione mreže dostupne svima i unapređenje domaćeg internet prostora, uz saradnju sa relevantnim međunarodnim i domaćim organizacijama i pojedincima.

PREUZMITE:

Strategija RNIDS-a