You are here

Članovi UO

UO RNIDS

Aktuelni Upravni odbor RNIDS-a izabran je na sednici Konferencije suosnivača RNIDS-a 15. februara 2022. sa mandatom od tri godine.