You are here

Suosnivači i ovlašćeni predstavnici

Svaki suosnivač RNIDS-a je obavezan da imenuje ovlašćenog predstavnika koji će u njegovo ime učestvovati u radu Konferencije suosnivača RNIDS-a. Dokument o određivanju ovlašćenog predstavnika potpisuje ovlašćeno lice za zastupanje suosnivača i dostavlja se RNIDS-u u štampanom obliku ili u elektronskom obliku overen elektronskim potpisom.

Suosnivač može da odredi ovlašćenog predstavnika i samo za jednu sednicu Konferencije suosnivača. Lice koje je ovlašćeno za zastupanje suosnivača na sednici Konferencije suosnivača može da predstavlja najviše dva suosnivača.

Na sednici ne mogu punopravno da učestvuju istovremeno ovlašćeni predstavnik i lice ovlašćeno za učešće u radu na jednoj sednici od strane istog suosnivača.

Više povezanih lica suosnivača RNIDS-a se za potrebe glasanja smatraju kao jedan suosnivač RNIDS-a, te prilikom glasanja imaju jedan glas.

Spisak suosnivača RNIDS-a dat je prema datumu sticanja statusa suosnivača RNIDS-a i abecednom redu registrovanog skraćenog naziva suosnivača:

1. "AgitPROP", Beograd
www.agitprop.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Lazar Bošković
E-mail:

2. Beogradska otvorena škola, Beograd
www.bos.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Vlado Vranešević
E-mail:

3. "BeotelNet-ISP", Beograd
www.beotel.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Miroslav Žeravčić
E-mail:

4. "Esteh", Beograd
www.esteh.net
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Opačić
E-mail:

5. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.etf.bg.ac.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Mladen Koprivica
E-mail:

6. "I Net", Beograd
www.inet.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Vojislav Rodić
E-mail:

7. "Loopia", Niš
www.loopia.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dijana Stanojević
E-mail:

8. "Orion telekom tim", Beograd
www.oriontelekom.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Gordana Stevanović
E-mail:

9. "StanCo", Petrovac
www.stanco.rs
Datum: 18. 12. 2006.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Živković
E-mail:

10. "Gama Electronics", Beograd
www.bits.rs
Datum: 16. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Buhavac
E-mail:

11. "Magic", Novi Sad
www.magic.rs
Datum: 18. 05. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Boris Kecman
E-mail:

12. "Telekom Srbija", Beograd
www.telekom.rs
Datum: 27. 09. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Nastić
E-mail:

13. "Informatika", Beograd
www.infosky.rs
Datum: 25. 10. 2007.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Marković
E-mail:

14. "AVcom", Beograd
www.avcom.rs
Datum: 20. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Drašković
E-mail:

15. "Astra telekom", Beograd
www.astratelekom.com
Datum: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Milijana Milosavljević
E-mail: milijana.milosavljevic@astratelekom.com

16. "Ninet", Niš
www.ninet.rs
Datum: 22. 02. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Strahinja Stanković
E-mail: 

17. Privredna komora Srbije, Beograd
www.pks.rs
Datum: 25. 12. 2008.
Ovlašćeni predstavnik: Slobodan Vasilijević
E-mail:

18. "Quad", Beograd
www.quad.rs
Datum: 25.02.2009.
Ovlašćeni predstavnik: Ninosava Milenković Jošić
E-mail:

19. "E-trgovina", Novi Sad
www.etrgovina.rs
Datum: 15. 06. 2009.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Đurić
E-mail:

20. "Panet", Pančevo
www.panet.rs
Datum: 03. 03. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Pančevac
E-mail:

21. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
www.ius.bg.ac.rs
Datum: 20. 05. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Popović
E-mail:

22. "Coming - Computer Engineering", Beograd
www.coming.rs
Datum: 26. 08. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Drago Samardžić
E-mail:

23. "Master Media Factory", Beograd
www.mastermedia.co.rs
Datum: 03. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Samir Bešić
E-mail:

24. Društvo za informatiku Srbije, Beograd
www.dis.org.rs
Datum: 24. 09. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Marković
E-mail:

25. "Mineco-Computers", Beograd
www.mineco.rs
Datum: 19. 11. 2010.
Ovlašćeni predstavnik: Milovan Matijević
E-mail:

26. "Politika", Beograd
www.sk.rs
Datum: 05. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Dingarac
E-mail:

27. "CRI Domains", Beograd
www.cridomains.rs
Datum: 28. 01. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Aleksić
E-mail:

28. "MadWeb", Pančevo
www.madweb.rs
Datum: 24. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Ivana Romanić
E-mail:

29. "Heisenbug", Beograd
Datum: 30. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Zvonimir Tomas
E-mail:

30. "Tačka zarez", Beograd
Datum: 31. 03. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nemanja Vladisavljević
E-mail:

31. "Belit", Beograd
www.belit.co.rs
Datum: 08. 09. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Poznanović
E-mail:

32. "TeleGroup", Beograd
www.telegroup.rs
Datum: 08. 09. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Rotula
E-mail:

33. Udruženje "Ozon", Beograd
www.o3one.rs
Datum: 23. 11. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Babić
E-mail:

34. "BiF press", Beograd
www.bifonline.rs
Datum: 21. 12. 2011.
Ovlašćeni predstavnik: Biljana Punoš
E-mail:

35. "SBB", Beograd
www.sbbsolutions.rs
Datum: 18. 06. 2012.
Ovlašćeni predstavnik: Olivera Trifunac
E-mail:

36. "Passer", Beograd
www.passer.co.rs
Datum: 15. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Vojislav Rodić
E-mail:

37. "Studio Trid", Beograd
www.studiotrid.net
Datum: 15. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Radulović
E-mail:

38. "Blink", Beograd
www.blink-blink.co.rs
Datum: 15. 07. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Dragana Pešić-Lević
E-mail:

39. "Alfa inženjering", Beograd
www.alfaing.co.rs
Datum: 08. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Zoran Marković
E-mail:

40. Udruženje "Internet klub", Ljig
www.internet.org.rs
Datum: 08. 08. 2013.
Ovlašćeni predstavnik: Mirko Marković
E-mail:

41. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
убсм.срб
Datum: 15. 04. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Adam Sofronijević
E-mail:

42. "Tag Media", Beograd
www.livetv.rs
Datum: 27. 10. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Radomir Marković
E-mail:

43. "Serbian Open eXchange", Beograd
www.sox.rs
Datum: 31. 12. 2014.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Krajinović
E-mail:

44. "Zopinvest", Beograd
www.investbroker.co.rs
Datum: 02. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragica Kovačević
E-mail:

45. "Media biznis konsalting", Beograd
Datum: 02. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Zorica Žarković
E-mail:

46. Udruženje za podršku razvoja dece i omladine "Ana", Beograd
www.udruzenjeana.org.rs
Datum: 17. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: David Velagić
E-mail:

47. "Dragan Jeremic Consulting", Beograd
www.draganjeremic.co.rs
Datum: 27. 03. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Jeremić
E-mail: iconsult@draganjeremic.co.rs

48. "Mong", Beograd
www.mong.co.rs
Datum: 14. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Žaklina Kočović
E-mail:

49. "Turna plastik", Valjevo
www.turna.rs
Datum: 14. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Visinski
E-mail:

50. "SB-ENG", Beograd
Datum: 14. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Svetlana Blagojević
E-mail:

51. "Biosan", Ljig
www.biosan.rs
Datum: 29. 04. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan R. Sajić
E-mail:

52. "Telenor", Beograd
www.telenor.rs
Datum: 12. 08. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Daniel Šušnjar
E-mail: daniel.susnjar@telenor.rs

53. "Živko Mijatović and Partners", Beograd
www.zm-p.com
Datum: 22. 09. 2015.
Ovlašćeni predstavnik: Dana Borovac
E-mail:

54. "PC.NET", Požarevac
Datum: 21. 01. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Dragan Mišić
E-mail:

55. "FINKOM", Beograd
Datum: 12. 08. 2016.
Ovlašćeni predstavnik: Dragica Kovačević
E-mail:

56. "Gransy", Beograd
Datum: 23. 02. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušan Stojičević
E-mail:

57. "Vip mobile", Beograd
Datum: 28. 08. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Jović
E-mail:

58. "DIA Consulting", Beograd
www.diamarketing.rs
Datum: 18. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dušica Antić-Rašić
E-mail:

59. "Soman", Petrovac na Mlavi
www.soman.co.rs
Datum: 18. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Branko Jovanović
E-mail:

60. Udruženje "E-sigurnost", Beograd
www.esigurnost.org
Datum: 18. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Igor Franc
E-mail:

61. "Homepage", Novi Sad
www.homepage.rs
Datum: 30. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Midorag Kostić
E-mail: miokos@gmail.com

62. "Serbian Business Excellence", Beograd
www.sbe.rs
Datum: 30. 10. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Nikolin
E-mail:

63. "Adriahost", Beograd
www.adriahost.rs
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nataša Pisanjuk
E-mail:

64. "Burazor", Beograd
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Burazor
E-mail:

65. "Centar za razvoj optičke infrastrukture", Banatsko Novo Selo
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Predrag Škaljak
E-mail:

66. "HostingBuy", Niš
www.hostingbuy.net
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Mladenović
E-mail:

67. "Pasaž advertising", Beograd
www.pasaz-advertising.com
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Jelena Radović
E-mail:

68. "PC Press", Beograd
www.pcpress.rs
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vesna Čarknajev
E-mail:

69. "Radić finans", Beograd
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Katarina Veljković
E-mail:

70. "Studio Trio", Beograd
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vladan Milosavljević
E-mail:

71. Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda "Plavi krug", Beograd
www.plavikrug.org
Datum: 17. 11. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Barnić
E-mail:

72. "AV Multimedia", Beograd
www.avmultimedia.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Miroslav Ćipranić
E-mail:

73. "Backup", Beograd
www.topjob.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Marina Antić
E-mail:

74. Biblioteka grada Beograda, Beograd
www.bgb.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Jasmina Ninkov
E-mail:

75. "EU projekti PCM", Pančevo
www.eu-projekti.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Veljko Barnić
E-mail:

76. "Maximo Portal", Zemun
www.maximo.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Marjanović
E-mail:

77. "Navex", Beograd
www.navex.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Igor Zelenka
E-mail:

78. "SR Tritel", Novi Banovci
www.tritel.co.rs
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Kenig
E-mail:

79. "Via Rouge", Beograd
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Ružica Bogdanović
E-mail:

80. "Vitki gurman", Beograd
www.vitkigurman.com
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Maja Petrović
E-mail:

81. "VR photo team", Beograd
www.vrphototeam.com
Datum: 04. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Veljko Barnić
E-mail:

82. "Centrounija", Beograd
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Zečević
E-mail:

83. "Code Computer Engineering", Beograd
www.codecomputer.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Snežana Božić
E-mail:

84. "DVP", Beograd
www.dvp.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vladimir Krstajić
E-mail:

85. "Fractal Dimension", Beograd
www.fractal.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nenad Nikolin
E-mail:

86. "IQ-IT", Stara Pazova
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Pavlović
E-mail: aleksandar@pavlovic.in.rs

87. "Norma reclamare", Ub
www.normareclamare.com
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Milan Mijatović
E-mail:

88. "Talex App", Sopot
www.talexapp.rs
Datum: 18. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Tatić
E-mail:

89. "AT Consulting", Beograd
www.atconsulting.rs
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Tijana Sekulić
E-mail:

90. "Exquisite Form", Niš
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Nikola Lazarević
E-mail:

91. "Fetch Project", Beograd
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Sunčica Petrović
E-mail:

92. "Fruit Connection", Beograd
www.driedandfozenfruit.com
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Vukašin Jovanović
E-mail:

93. "Kreativni centar", Beograd
www.kreativnicentar.rs
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Dejan Begović
E-mail:

94. "SGI", Kruševac
www.sgi.io
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Sibin Grašić
E-mail:

95. "SWG&M", Beograd
www.swgm.rs
Datum: 22. 12. 2017.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Simović
E-mail:

96. "Antić klimatizacija", Beograd
www.aklimatizacija.com
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Bora Antić
E-mail:

97. "Arco 011", Beograd
www.arco011.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nadica Rodić
E-mail:

98. "Cyber Atis", Beograd
www.katarinajonev.com
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Katarina Jonev Ćiraković
E-mail:

99. "Discovery Resources", Beograd
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Vlajković
E-mail:

100. "ERKO-SAN", Niš
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Srđan Radić
E-mail:

101. "Videomedia mreža led bilborda", Kragujevac
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Barnić
E-mail:

102. "Gaia Consulting", Beograd
www.gaia.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Rečević
E-mail:

103. "Nina Đoković ПР", Priboj
www.ninadjokovic.com
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nina Đoković
E-mail:

104. "Ivory", Beograd
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Jovana Kovačević
E-mail:

105. "Media Hub", Niš
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nebojša Stefanović
E-mail:

106. "Odegra", Novi Sad
www.odegra.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ina Borenović
E-mail:

107. "Orange Media", Niš
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Boban Rajković
E-mail:

108. "Plain&Hill", Beograd
www.plainandhill.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Ćosić
E-mail:

109. Marija Đorđić ПР, Beograd
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Marija Đorđić
E-mail:

110. "Simplicity", Niš
www.simplicity.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Vitomir Ognjanović
E-mail:

111. "Turnkey", Beograd
www.turnkey.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Nikolina Radovanović
E-mail:

112. Udruženje "Centar za medijsku kulturu i obrazovanje", Beograd
www.czmko.org.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Vesna Perić Momčilović
E-mail:

113. Udruženje "Jezikofil", Beograd
www.jezikofil.rs
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Jelena Radović
E-mail:

114. "Vuelabs", Novi Sad
www.vuelabs.io
Datum: 04. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Ratko Šolaja
E-mail:

115. "E-way", Beograd
www.e-way.rs
Datum: 29. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Maja Torbica
E-mail:

116. "K Net", Beograd
Datum: 29. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Vanja Jovanović
E-mail:

117. "Pro PR", Beograd
www.propr.rs
Datum: 29. 01. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Marko Burazor
E-mail:

118. "Skysign", Beograd
www.skysign.rs
Datum: 19. 03. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Goran Repak
E-mail:

119. "mCloud", Beograd
www.www.mcloud.rs
Datum: 29. 06. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Boško Radivojević
E-mail:

120. "Beware", Beograd
www.beware.rs
Datum: 29. 06. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Ljubenović
E-mail:

121. "Jugodata", Beograd
www.jugodata.rs
Datum: 24. 08. 2018.
Ovlašćeni predstavnik: Danko Jevtović
E-mail:

122. "Signet CS", Beograd
www.signet.rs
Datum: 27. 09. 2019.
Ovlašćeni predstavnik: Mihailo Stefanović
E-mail: mikis@signet.rs

123. "Superhosting", Beograd
www.superhosting.rs
Datum: 21. 11. 2019.
Ovlašćeni predstavnik: Metodi Drenovski
E-mail: marketing@superhosting.rs

124. "Flex Kontura", Beograd
www.flexkontura.rs
Datum: 03. 12. 2019.
Ovlašćeni predstavnik: Aleksandar Nikolić
E-mail: aleksandar.nikolic@flexkontura.rs

125. "Ivan Jovanović ПР", Beograd
Datum: 06. 02. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Jovanović
E-mail: ivdza75@gmail.com

126. "Sevoi Financial Consulting", Beograd
www.sevoifc.com
Datum: 02. 03. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Nemanja Radović
E-mail: nemanja.radovic@sevoifc.com

127. "Nikolina Radovanović ПР", Umka
www.digitalbox.rs
Datum: 09. 04. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Nikolina Radovanović
E-mail: nikolinar@gmail.com

128. "247 tim", Beograd
247tim.rs
Datum: 21. 08. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Miloš Nikolić
E-mail: milos.nikolic@247tim.rs

129. "IT tailors", Novi Beograd
www.ittailors.rs
Datum: 28. 09. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Bojan Trifunović
E-mail: bojan.trifunovic@ittailors.rs

130. "Efkom", Borča
Datum: 28. 09. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Boban Milošević
E-mail: efkombgd@gmail.com

131. "Branko Đurković ПР", Kruševac
plagosus.net
Datum: 28. 09. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Žana Cvetković
E-mail: zanacvetkovic@gmail.com

132. "Adriatic Consulting BST", Beograd
Datum: 07. 10. 2020.
Ovlašćeni predstavnik: Ivan Despotović
E-mail: ivan@kontit.rs