You are here

Adresar

Konferencija suosnivača RNIDS-a

Upravni odbor RNIDS-a

Direktor RNIDS-a

Vladimir Manić

e-pošta: vladimir.manic@rnids.rs
tel. 064 8010-380

Kancelarija RNIDS-a

Mirjana Tasić

savetnik za strategiju i razvoj

e-pošta: mirjana.tasic@rnids.rs

tel. 060 0120-550

 

Žarko Kecić

rukovodilac Sektora IKT servisa

e-pošta: zarko.kecic@rnids.rs

tel. 064 8010-384

 

Dejan Đukić

rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova

e-pošta: dejan.djukic@rnids.rs

tel. 060 0120-553

 

Predrag Milićević

rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija

e-pošta: predrag.milicevic@rnids.rs

tel. 060 0120-551

 

Ilija Vujnović

samostalni saradnik za finansije

e-pošta: ilija.vujnovic@rnids.rs

tel. 060 0120-552

 

Miloš Milosavljević 
vodeći IKT inženjer
e-pošta: milos.milosavljevic@rnids.rs
tel. 064 8010-388

Aleksandar Kostadinović

sistem administrator

e-pošta: aleksandar.kostadinovic@rnids.rs

tel. 064 8010-381

 

Bojana Živković

koordinator za registraciju domena i analitičar podataka

e-pošta: bojana.zivkovic@rnids.rs

tel. 064 8010-383

 

Jovana Cvetković

saradnik za finansije

e-pošta: jovana.cvetkovic@rnids.rs

tel. 060 0120-554

 

Mirjana Milovanović

saradnik za finansije

e-pošta: mirjana.milovanovic@rnids.rs

tel. 064 8010-382

 

Dijana Milutinović

saradnik za marketing i komunikacije

e-pošta: dijana.milutinovic@rnids.rs

tel. 064 8010-385

 

Biljana Jašić

saradnik za opšte i administrativne poslove

e-pošta: biljana.jasic@rnids.rs

tel. 064 8010-389  

Kontakt za pitanja privatnosti podataka

Dejan Đukić
rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova
e-pošta: privacy@rnids.rs
tel. 060 0120-553