You are here

Adresar

Konferencija suosnivača RNIDS-a

Upravni odbor RNIDS-a

Direktor RNIDS-a

Dejan Đukić

e-pošta: direktor@rnids.rs

Kancelarija RNIDS-a

Sektor IKT servisa

e-pošta: ikt@rnids.rs

Sektor opštih i pravnih poslova

e-pošta: opstipravni@rnids.rs

Sektor marketinga i komunikacija

e-pošta: marketing@rnids.rs

Kontakt osoba za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Ivana Milić
Saradnica za poslove Fondacije
e-pošta: privacy@rnids.rs
 

Opšti kontakti

kancelarija@rnids.rs

+381 (0)11 7281-281
+381 (0)64 8010-389