You are here

Domaće institucije

Državni organi

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - www.mtt.gov.rs
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge - www.ratel.rs

Zavod za intelektualnu svojinu - www.zis.gov.rs

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - www.poverenik.rs

Posebno tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala - www.beograd.vtk.jt.rs

Portal e-Uprave Republike Srbije - www.euprava.gov.rs

Registri delegiranih poddomena

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu - www.ite.gov.rs

Akademska mreža Srbije - www.amres.ac.rs

Obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu - www.etf.bg.ac.rs

Matematički fakultet u Beogradu - www.matf.bg.ac.rs

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - www.fon.rs

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - www.ius.bg.ac.rs

Računarski centar Univerziteta u Beogradu - www.rcub.bg.ac.rs

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" - убсм.срб

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad - www.ftn.uns.ac.rs

Univerzitet "Singidunum", Beograd - www.singidunum.ac.rs

Ustanove

Centar za promociju nauke - www.cpn.rs

Muzej nauke i tehnike - www.muzejnt.rs

Vukova zadužbina - www.vukova-zaduzbina.rs

Ostalo

Privredna komora Srbije - www.pks.rs

Agencija za privredne registre - www.apr.gov.rs
Privredna komora Beograda - www.kombeg.org.rs

 

RNIDS nije odgovoran za sadržaj i funkcionisanje internet sajtova čiji su linkovi dati na ovoj strani.