You are here

Ćirilički fontovi na poklon

Ćirilica na poklon

RNIDS i Tipometar vam poklanjaju fontove tipografskih pisama Areal RNIDS, autorke Olivere Stojadinović, Orto RNIDS, autorke Ane Prodanović, i Lingva RNIDS, autora Petra Vasilića. Fontovi su izrađeni u formatima koji se koriste na internetu (WOFF2) i u štampi (OTF), i sadrže srpsku ćirilicu i latinicu.

Lingva RNIDS

Lingva RNIDS je serifno tipografsko pismo prelaznog tipa, izvedeno u uspravnom i kurzivnom obliku. Veća i manja težina ovog pisma su pogodne za naslove i za krupniji prikaz, dok je normalna težina čitljiva i u sitnijim tekstovima.

Više o osobinama pisma Lingva RNIDS

Fontovi su: Lingva RNIDS-Thin, Lingva RNIDS-Regular, Lingva RNIDS-Bold i Lingva RNIDS-Italic

Orto RNIDS

Orto RNIDS je sanserifno tipografsko pismo humanističkog tipa izvedeno u uspravnom i kurzivnom obliku, u dve težine. Kreirano je sa idejom da se oblici slova dobro prilagode prikazu na ekranu, a podjednako dobro ponaša se i pri upotrebi u štampi.

Više o osobinama pisma Orto RNIDS

Fontovi su: Orto RNIDS-Regular, Orto RNIDS-Italic, Orto RNIDS-Bold i Orto RNIDS-BoldItalic.

Areal RNIDS

Areal RNIDS je slabserifno tipografsko pismo izvedeno u uspravnom i kurzivnom obliku, u dve težine. Njegove proporcije, jednostavni oblici i linearni karakter čine ga dobro čitljivim u malim veličinama. Posebna pažnja posvećena je optimizaciji za ekranski prikaz.

Više o osobinama pisma Areal RNIDS

Fontovi su: Areal RNIDS-Regular, Areal RNIDS-Italic, Areal RNIDS-Bold i Areal RNIDS-BoldItalic.

Preuzmite fontove u OpenType i Web Open Font formatu:

LingvaRNIDS-otf.zip, 114 kB
LingvaRNIDS-woff2, 125 kB

OrtoRNIDS-otf.zip, 117 kB
OrtoRNIDS-woff2.zip, 104 kB

ArealRNIDS-otf.zip, 104 kB
ArealRNIDS-woff2.zip, 94 kB

Preuzimanjem fontova prihvatate uslove korišćenja.

Fontove u otf formatu raspakujte i instalirajte na računar na uobičajen način. Slova ćirilice dobićete korišćenjem tastature Serbian (Cyrillic).

Fontove u woff2 formatu raspakujte i ugradite na veb sajt uz pomoć CSS koda priloženog uz fontove.

Ukoliko imate problema sa instalacijom fontova ili neka druga pitanja ili primedbe, molimo vas da pišite na adresu: komentar@tipometar.org