You are here

Ćirilički fontovi na poklon

Ćirilica na poklon

RNIDS i Tipometar vam poklanjaju fontove tipografskih pisama Areal RNIDS i Neo Geo RNIDS autorke Olivere Stojadinović, Orto RNIDS, autorke Ane Prodanović, Lingva RNIDS, autora Petra Vasilića i Etar RNIDS, autora Petra Stošića. Fontovi su izrađeni u formatima koji se koriste na internetu (WOFF2) i u štampi (OTF), i sadrže srpsku ćirilicu i latinicu.

Neo Geo RNIDS

Neo Geo RNIDS je geometrijsko sans-serifno pismo. Krug, trougao i pravougaonik su oblici na kojima je zasnovana konstrukcija slova.

Fontovi su: Neo Geo RNIDS Thin, Neo Geo RNIDS Light, Neo Geo RNIDS Regular, Neo Geo RNIDS Medium, Neo Geo RNIDS Bold, Neo Geo RNIDS Black, Neo Geo RNIDS Heavy, Neo Geo RNIDS Thin Italic, Neo Geo RNIDS Light Italic, Neo Geo RNIDS Italic, Neo Geo RNIDS Medium Italic, Neo Geo RNIDS Bold Italic, Neo Geo RNIDS Black Italic, Neo Geo RNIDS Heavy Italic.

Više o osobinama pisma Neo Geo RNIDS

Etar RNIDS

Etar RNIDS je sanserifno pismo svedene konstrukcije i neutralnog izraza. Pripada grupi grotesknih pisama koja se danas često koriste, kako u štampi tako i na vebu. 

Fontovi su: Etar RNIDS-Regular, Etar RNIDS-Italic, Etar RNIDS-Bold i Etar RNIDS-BoldItalic.

Lingva RNIDS

Lingva RNIDS je serifno tipografsko pismo prelaznog tipa, izvedeno u uspravnom i kurzivnom obliku. Veća i manja težina ovog pisma su pogodne za naslove i za krupniji prikaz, dok je normalna težina čitljiva i u sitnijim tekstovima.

Više o osobinama pisma Lingva RNIDS

Fontovi su: Lingva RNIDS Hairline,  Lingva RNIDS Thin, Lingva RNIDS Extra Light, Lingva RNIDS Light, Lingva RNIDS-Regular, Lingva RNIDS Medium, Lingva RNIDS Semi Bold, Lingva RNIDS Bold, Lingva RNIDS Extra Bold, Lingva RNIDS Black, Lingva RNIDS Extra Black, Lingva RNIDS Hairline Italic,  Lingva RNIDS Thin Italic, Lingva RNIDS Extra Light Italic, Lingva RNIDS Light Italic, Lingva RNIDS Italic, Lingva RNIDS Medium Italic, Lingva RNIDS Semi Bold Italic, Lingva RNIDS Bold Italic, Lingva RNIDS Extra Bold Italic, Lingva RNIDS Black Italic, Lingva RNIDS Extra Black Italic.

Orto RNIDS

Orto RNIDS je sanserifno tipografsko pismo humanističkog tipa izvedeno u uspravnom i kurzivnom obliku. Kreirano je sa idejom da se oblici slova dobro prilagode prikazu na ekranu, a podjednako dobro ponaša se i pri upotrebi u štampi.

Više o osobinama pisma Orto RNIDS

Fontovi su: Orto RNIDS Regular, Orto RNIDS Italic, Orto RNIDS Bold, Orto RNIDS Bold Italic, Orto RNIDS Thin, Orto RNIDS Thin Italic, Orto RNIDS Light, Orto RNIDS Light Italic, Orto RNIDS Medium, Orto RNIDS Medium Italic, Orto RNIDS Semi Bold, Orto RNIDS Semi Bild Italic, Orto RNIDS Extra Bold, Orto RNIDS Extra Bold Italic, Orto RNIDS Black, Orto RNIDS Black Italic.

Areal RNIDS

Areal RNIDS je slabserifno tipografsko pismo izvedeno u uspravnom i kurzivnom obliku. Njegove proporcije, jednostavni oblici i linearni karakter čine ga dobro čitljivim u malim veličinama. Posebna pažnja posvećena je optimizaciji za ekranski prikaz.

Više o osobinama pisma Areal RNIDS

Fontovi su: Areal RNIDS Light, Areal RNIDS Light Italic, Areal RNIDS Regular, Areal RNIDS Italic, Areal RNIDS Bold, Areal RNIDS Bold Italic, Areal RNIDS Extra Bold, Areal RNIDS Extra Bold Italic.

Preuzmite fontove u OpenType i Web Open Font formatu:

NeoGeoRNIDS-otf.zip, 264 kB
NeoGeoRNIDS-woff2.zip, 238 kB

EtarRNIDS-otf.zip, 87 kB
EtarRNIDS-woff2.zip, 83 kB

LingvaRNIDS-otf.zip, 775 kB
LingvaRNIDS-woff2, 698 kB

OrtoRNIDS-otf.zip, 469 kB
OrtoRNIDS-woff2.zip, 413 kB

ArealRNIDS-otf.zip, 202 kB
ArealRNIDS-woff2.zip, 180 kB

Preuzimanjem fontova prihvatate uslove korišćenja.

Fontove u otf formatu raspakujte i instalirajte na računar na uobičajen način. Slova ćirilice dobićete korišćenjem tastature Serbian (Cyrillic).

Fontove u woff2 formatu raspakujte i ugradite na veb sajt uz pomoć CSS koda priloženog uz fontove.

Ukoliko imate problema sa instalacijom fontova ili neka druga pitanja ili primedbe, molimo vas da pišite na adresu: komentar@tipometar.org