You are here

Ostale globalne organizacije

RNIDS, kao nacionalni internet registar, redovno sarađuje i sa sledećim globalnim organizacijama:

IGF

Internet Governance Forum
Forum o upravljanju Internetom
www.intgovforum.org

IGF je glavno globalno telo za bavljenje pitanjima javne politike Interneta, koje saziva generalni sekretar UN. Stvoreno je na Svetskom samitu o informacionom društvu 2005. kao rezultat kompromisa između vladinog i nevladinog koncepta rukovođenja Internetom. IGF nije organ odlučivanja i nema mandat da usvaja međunarodne ugovore i druga pravna dokumenta, već stvara bazu za odluke koje usvajaju druge institucije, kao što su ICANN, ITU i WIPO.

 

ENISA

European Union Agency for Network and Information Security
Agencija EU za bezbednost mreža i podataka
www.enisa.europa.eu

ENISA je odgovorna za sajber bezbednosti Evropske Unije i čvorište za razmenu informacija, najbolje prakse i znanja u oblasti informatičke bezbednosti. Organizator je Evropskog meseca sajber bezbednosti (European Cyber Security Month), www.cybersecuritymonth.eu.

 

DiploFoundation

Diplo fondacija
www.diplomacy.edu

DiploFoundation je neprofitna organizacija koja radi na jačanju sadržajnog učešća svih aktera u diplomatskoj praksi i međunarodnim odnosima. Posebno je posvećena pitanjima upravljanja Internetom.