You are here

RSNOG

Grupa mrežnih operatora Srbije (RSNOG – RS Network Operators’ Group) je neformalna zajednica domaćih mrežnih stručnjaka, okupljena oko zajedničkog interesa poboljšanja kvaliteta, performansi, stabilnosti i sigurnosti internet mreža i usluga u Srbiji.

RSNOG aktivno podstiče razmenu ideja, znanja i najboljih praksi između mrežnih stručnjaka u Srbiji, kao i saradnju sa sličnim grupama u regionu, Evropi i svetu. Komunikacija RSNOG zajednice odvija se putem elektronskih diskusionih lista (e-liste) i javnih skupova.

RSNOG zajednica je otvorena za sve mrežne stručnjake u Srbiji, a član zajednice postaje se prijavljivanjem na opštu e-listu i slanjem poruke sa osnovnim podacima o sebi, svom profesionalnom angažmanu i interesovanjima.

RNIDS je učestvovao u pokretanju RSNOG zajednice i pruža joj administrativnu, organizacionu i finansijsku podršku. Osim održavanja e-liste i veb-sajta, RNIDS podržava organizovanje javnih skupova i drugih aktivnosti zajednice, usmerenih na razmenu ideja, znanja i najboljih praksi između mrežnih stručnjaka u Srbiji, kao i saradnju sa sličnim grupama u regionu, Evropi i svetu.

POSETITE:

rsnog.rs i рсног.срб