You are here

Registracija nacionalnih domena

Registracijom naziva .RS i .СРБ domena registrant stiče pravo njegovog korišćenja na internetu. Registracija se vrši posredstvom ovlašćenih registara (OR-ova) širom Srbije.

Nazive domena možete registrovati u neograničenom broju – za kompaniju, za svako predstavništvo ili prodavnicu, za određene proizvode ili usluge, za marketinške kampanje, posebne projekte...

Redosled koraka

Izaberite naziv domena

Naziv domena definiše dve vama najbitnije internet adrese – veb adresu vašeg sajta i adresu vaše e-pošte, pa je njegov pravilan izbor izuzetno važan. Odaberite naziv .RS ili .СРБ domena koji na najbolji način opisuje vas ili vaše poslovanje i proverite njegovu dostupnost. Ako je željeni naziv domena zauzet, proverite da li su slični, a vama i dalje odgovarajući nazivi dostupni za registraciju.

Izaberite OR-a

Na vama je da izaberete onog OR-a čiji vam nivo usluge, ozbiljnost ponude ili cenovna pristupačnost i način plaćanja najviše odgovaraju. U zavisnosti od odabranog OR-a, registraciju ćete obaviti na njegovom veb sajtu ili prodajnom mestu.

Dostavite podatke izabranom OR-u

Prilikom registracije potrebno je da OR-u dostavite tačne i potpune podatke, koji treba da budu uvek ažurni. Posebno je bitno da tačna i ažurna bude adresa e-pošte, jer je presudna za sve kasnije poslove oko naziva domena. Ukoliko dođe do promene nekog od podataka, u obavezi ste da najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene te podatke ažurirate kod svog ovlašćenog registra. To je u vašem interesu, jer ako bude potrebno da zatražite neke važne promene, kao što su promena OR-a, ili registranta, a u bazi su vaši netačni podaci, takva promena najverovatnije neće biti odobrena, jer neće moći da se utvrdi vaš identitet.

Bitno je da registrant budete vi (ako naziv domena registrujete za ličnu upotrebu) ili vaša firma (ako naziv domena registrujete za poslovnu upotrebu), jer samo tako imate sva prava i mogućnost upravljanja nazivom domena.

Osim podataka o registrantu, neophodno je da dostavite i podatke o administrativnom i tehničkom kontaktu, kao i o bar dva DNS servera, da bi naziv domena bio aktivan (vidljiv) na internetu.

Uplatite naknadu za registraciju naziva domena

Registracija naziva domena podrazumeva da se za nju plaća naknada ovlašćenom registru. Pre izvršenja uplate, on prema vama nema nikakve obaveze, niti će željeni naziv domena za vas biti rezervisan. Visinu naknade i način plaćanja, koji može biti onlajn ili oflajn, određuje sam ovlašćeni registar.

Potvrdite podatke i verifikujte adresu e-pošte

Kada se registruje, naziv domena će biti upisan u RNIDS-ovu bazu podataka, a nedugo zatim postaće aktivan – vidljiv na internetu. Nakon toga, na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom registracije stići će vam obaveštenje o podacima unetim pri registraciji i link za verifikaciju adrese vaše e-pošte. Klikom na link verifikujete podatke i adresu svoje e-pošte, čime potvrđujete registraciju naziva domena. Važno je da na priloženi link kliknete što pre, jer ukoliko to ne uradite u roku od 20 dana, vaš naziv domena prestaje da bude aktivan, odnosno vidljiv na internetu.

Učesnici u registraciji naziva domena

Registrant je pojedinac ili firma na čije ime se registruje naziv .RS ili .СРБ domena i koji ima sva korisnička prava nad domenom, sve dok obnavlja njegovu registraciju. Registracija naziva domena se vrši na period od 1 do 10 godina, sa mogućnošću obnove registracije neograničen broj puta.

Ovlašćeni registar (OR) je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, koga je ovlastio RNIDS, da u njegovo ime i za njegov račun, obavlja poslove registracije naziva domena, na zahtev registranta.

Administrativni kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta za kontakt sa ovlašćenim registrom. On je ovlašćen da izvrši izmene svih podataka o registrovanom nazivu domena, sem promene registranta, promene administrativnog kontakta i podnošenja zahteva za prestanak registracije naziva domena. Administrativni kontakt može biti i sam registrant.

Tehnički kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta za kontakt sa ovlašćenim registrom u vezi sa tehničkim pitanjima od značaja za registraciju naziva domena. Tehnički i administrativni kontakt mogu biti isto fizičko ili pravno lice, a može biti i sam registrant.

Vodite računa o datumu isteka registracije

Naziv domena prestaje da bude aktivan odmah po isteku perioda registracije (prestaje da bude vidljiv na internetu, a veb-sajt, e-pošta, kao i svi servisi koji su vezani za njega prestaju da funkcionišu). Ukoliko registrant ne produži registraciju u naknadnom roku od 30 dana, naziv domena će biti izbrisan iz RNIDS-ovog registra i ponovo će biti slobodan za registraciju. Ukoliko se produženje registracije izvrši u tom naknadnom roku, novi period registracije počinje da teče od trenutka isteka prethodne registracije.