You are here

IDN enkoder

Internationalized Domain Names (IDN) je termin koji se koristi za internet domene koji su napisani na nacionalnom jeziku i pismu. Svi znaci koje se ne nalaze u skupu 26 znakova engleske abecede, deset oznaka za brojeve i znaka srednje crtice (znak minus) se tretiraju kao IDN znakovi. Stoga se i svi domeni koji sadrže bar jedan IDN znak, nazivaju IDN domeni.

Primer znakova koji se tretiraju kao IDN znakovi su švedsko å, nemačko ü, rumunsko ș, kao i sva slova iz ruskog ili grčkog alfabeta i, naravno, sva slova srpske ćirilice. Svi ovi znaci koji se koriste u IDN nazivima domena su definisana u Unicode tabelama za različita pisma. IDN naziv domena može da sadrži sve ove specijalne znake (npr: bücher.eu, åsen.no, рнидс.срб...).

Na ovoj strani možete da pogledate kako izgleda pretvaranje Unicode IDN naziva domena u ACE (ASCII Compatible Encoding) oblik, nazvan još i PUNYCODE. ACE oblik internacionalizovanog naziva domena omogućava DNS-u da razreši Unicode imena i poveže ih sa odgovarajućim adresama na Internetu.

ACE niz znakova započinje sa četiri znaka, "xn--", koji označavaju da je domen IDN. Ostali znaci do kraja ACE naziva domena, koristeći kombinacije ASCII znakova, predstavljaju Unicode znake koji čine naziv domena. Jedan Unicode znak se najčešće prikazuje kao kombinacija dva ASCII znaka.

Na primer, domen "тест.срб" u ACE obliku će biti "xn--e1aybc.xn--90a3ac".

U primeni ovakvih domena na Internetu je potrebno da alati koji koriste nazive domena budu osposobljeni za korišćenje IDN domena. ACE niz znakova se dobija u trenutku kada se IDN, koji ste uneli u adresno polje vašeg internet čitača, konvertuje u formu razumljivu DNS-u.

 

Unicode naziv domena:
ACE naziv domena: