You are here

Upravljanje Internetom u Srbiji

Sporazum o saradnji između Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i RNIDS-a potpisan je 23. decembra 2010. i njime su definisane obaveze RNIDS-a u pogledu statusa organizacije, načina obavljanja osnovnih delatnosti, javnosti rada, obezbeđivanja ravnopravnosti u registraciji, garantovanja dostupnosti i raspoloživosti kritičnih delova infrastrukture Interneta, kao i postupanja potpisnika sporazuma u slučaju problema u radu.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nadležno je za utvrđivanje politike i strategije razvoja informacionog društva, standarde u oblasti elektronskog poslovanja, zaštitu podataka i informacionu bezbednost.
www.mtt.gov.rs

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) kao nezavisno regulatorno telo, između ostalog, izdaje licence za javne fiksne, mobilne i bežične telekomunikacione mreže. Pored toga, u svom Registru vodi evidenciju operatora za pružanje internet usluga i usluga prenosa govora putem Interneta.
www.ratel.rs

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) je stručna, nevladina i neprofitna Fondacija obrazovana radi upravljanja nacionalnim internet domenima.
rnids.rs

Ovlašćeni registri

Ovlašćeni registar je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Srbiji koji poseduje ovlašćenje RNIDS-a za poslove registracije .RS i .СРБ domena.
rnids.rs/registri

Registri delegiranih poddomena

Upravljanje domenskim prostorima .AC.RS i .АК.СРБ dato je Akademskoj mreži Srbije (AMRES), a .GOV.RS i .УПР.СРБ prepušteni su Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu (KITeU).
www.amres.ac.rs
www.ite.gov.rs

Komisija za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena

Sporovi povodom registrovanih .RS i .СРБ domena rešavaju se pred Komisijom pri Privrednoj komori Srbije.
www.pks.rs

Pružaoci internet usluga
Internet Service Providers (ISP)

ISP povezuju krajnje korisnike na Internet i omogućavaju im i druge internet usluge (hosting, mrežni inženjering, VoIP...)