You are here

Kako da postanete ovlašćeni registar RNIDS-a

Firma zainteresovana da postane ovlašćeni registar RNIDS-a (u daljem tekstu OR) mora da ispunjava sledeće osnovne uslove:

Ukoliko su osnovni uslovi zadovoljeni, budući OR treba da:

 • uplati naknadu za proveru osposobljenosti za obavljanje poslova registracije domena
 • zaključi sa RNIDS-om Ugovor o obavljanju poslova registracije naziva nacionalnih internet domena
 • uplati avans u visini naknade za registraciju najmanje 200 domen-godina u .RS domenskom prostoru, u skladu sa Tarifnikom naknada RNIDS-a
 • u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora uspešno prođe proveru administrativne i tehničke sposobnosti za obavljanje poslova registracije domena
 • tokom vršenja svoje delatnosti ovlašćenog registra obavlja poslove registracije u skladu sa važećim aktima RNIDS-a

ovlašćeni registar

Postupak za prijavljivanje

Ako vaša firma ispunjava navedene uslove i želite da postanete OR, potrebno je da uradite sledeće:

1. Pažljivo se upoznajte sa svim opštim aktima RNIDS-a.

2. Popunite Zahtev za sticanje statusa ovlašćenog registra RNIDS-a i dostavite ga u elektronskom obliku na adresu i u štampanom obliku preporučenom ili kurirskom poštom na poštansku adresu RNIDS-a.

Uz Zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:

 • Opis organizacije za vođenje poslova OR-a
 • Specifikacija kadrova i njihove osposobljenosti za vođenje poslova OR-a
 • Opis tehničke osposobljenosti OR-a za realizaciju poslova registracije
 • Opis procedura za obavljanje poslova registracije naziva nacionalnih internet domena i pružanje podrške registrantima
 • Adresa veb prezentacije ovlašćenog registra za poslove registracije naziva nacionalnih internet domena
 • Zahtev za izdavanje saglasnosti za korišćenje veb aplikacije ukoliko ovlašćeni registar želi da poslove registracije obavlja korišćenjem sopstvene veb aplikacije

3. Uplatite naknadu za proveru osposobljenosti (testiranje) za obavljanje poslova registracije naziva nacionalnih internet domena (trenutno, 12.000 RSD plus PDV).

4. Na osnovu podnetog zahteva i dokumentacije, RNIDS u roku od 14 dana od dana uspešno okončane faze testiranja, odlučuje o zaključivanju Ugovora.

5. Ako RNIDS donese pozitivnu odluku o podnetom zahtevu, sa vašom firmom biće zaključen Ugovor o obavljanju poslova registracije naziva nacionalnih internet domena, koji će vam biti dostavljen preporučenom ili kurirskom poštom.

6. Nakon što potpišete Ugovor, potrebno je da na osnovu poslatog predračuna uplatite na tekući račun RNIDS-a,  avans u visini naknade za registraciju najmanje 200 domen-godina u .RS domenskom prostoru (1500 RSD po domen-godini plus PDV, tj. ukupno najmanje 300.000 RSD plus PDV), prema važećem Tarifniku naknada RNIDS-a.

7. Nakon sprovedene procedure vaša firma stiče status ovlašćenog registra RNIDS-a i može da počne pružanje usluga registracije krajnjim korisnicima.

8. RNIDS će vašu firmu i adresu vašeg veb sajta dodati na svoj spisak ovlašćenih registara.

Imate i pravo da na svoj sajt i u svoje poslovne prostorije postavite oznaku ovlašćenog registra, koju možete, uz RNIDS logo i domenske znake, u više formata i pisama, preuzeti u okviru priložene arhive. Na svom sajtu treba da imate i link ka strani na sajtu RNIDS-a gde je opisan sistem OR-ova i mogućnost podnošenja žalbe na rad OR-ova.

PREUZMITE: