You are here

Na klik do kupca

Rezultati istraživanja tržišta koje RNIDS periodično sprovodi govore o tome da veliki broj privrednih subjekata uopšte nije poslovno prisutan na internetu, a da bi jedan broj onih koji jesu, drugačijim pristupom postigao primetno bolje rezultate.

Na klik do kupca

U želji da ekspertska znanja koje stručnjaci i saradnici RNIDS-a poseduju učini dostupnim što većem broju ljudi i time podigne svest privrednika o pravilnom korišćenju interneta u poslovne svrhe, RNIDS širom Srbije organizuje seriju jednodnevnih besplatnih predavanja pod nazivom „Na klik do kupca“. Događaji se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerima, a do sada su realizovani u desetak gradova širom Srbije, od Leskovca do Subotice, među kojima su Jagodina, Kruševac, Šabac...

Program se sastoji od predavanja na 3-4 teme koje se dogovaraju sa lokalnim partnerom i traje između 3 i 4 sata.

RNIDS obezbeđuje predavače (prevoz, smeštaj, honorari) i tehničku podršku (video prenos, fotografisanje), brendiranje skupa (rolapovi, vizuelni elementi za oflajn i onlajn medije), kao i druge potrebne elemente za realizaciju skupa, u dogovoru sa lokalnim partnerom.

Lokalni partner je nosilac organizacionih i promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. On treba da:

 • Predloži odgovarajući prostor,
 • Probudi interesovanje kod lokalnih privrednika i obezbedi minimum 40 posetilaca na skupu,
 • Zainteresuje lokalne medije.

Pozivamo vas da zajedno pristupimo organizaciji predavanja

Ukoliko smatrate da bi ovakva vrsta edukacije bila korisna za privrednike vašeg kraja i želite da budete lokalni partner, molimo vas da se u nastavku ovog teksta upoznate sa uslovima saradnje i kontaktirate nas na opisani način.


KONCEPT DOGAĐAJA

Predavanja:

 • Potencijalni predavači su istaknuti profesionalci, koji se bave temama od značaja za poslovanje na internetu
 • Tri do četiri predavača, sa jednom stalnom temom pravilnog poslovnog prisustva na internetu i ostalim temama koje se biraju u dogovoru sa lokalnim partnerom

Moguće teme:

 • Pravilno poslovno prisustvo na internetu (stalna tema)
 • Internet identitet i brend
 • Bezbednost internet poslovanja
 • Internet sadržaj, kreiranje, plasman i promocija
 • Izrada internet sajta
 • Optimizacija za pretraživače
 • Pravilna upotreba društvenih mreža
 • Promocija na internetu
 • Digitalna transformacija u poslovanju
 • Zakonska regulativa u vezi poslovanja na internetu
 • Po dogovoru...

Ciljne grupe:

Predavanja su namenjena onima koji u svojim preduzećima odlučuju o poslovnom nastupu na internetu i onima koji ih o tome savetuju (agencije, konsultanti, diveloperi...), kao i svima onima koji tek planiraju da uđu u poslovne vode.

U ciljne grupe spadaju:

 • Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici
 • Marketing, advertajzing, digitalne i PR agencije
 • Posrednici pri registraciji naziva domena
 • Poslovni konsultanti
 • Osobe zainteresovana za pokretanje sopstvenog posla

TEHNIČKI STANDARDI

1. Prostor

Lokalni partner predlaže lokaciju, pri čemu sala u kojoj se održava događaj treba da ima minimum 50 mesta.

2. Tehnika

Minimalna tehnička opremljenost prostora podrazumeva:

 • Projektor i platno
 • Ozvučenje
 • Wi-Fi internet

Lokalni partner treba RNIDS-u da dostavi specifikaciju raspoložive opreme.

STANDARDI KOMUNIKACIJE

1. Promo paket

RNIDS priprema i šalje lokalnom partneru sve potrebne promotivne elemente:

 • Agenda događaja
 • Opise predavanja
 • Kratke biografije i fotografije predavača
 • Promo vizuale
 • Vesti za lokalne medije

2. Mediji

Lokalni partner treba da lokalnim medijima najavi događaj i da ih zainteresuje da informacije o događaju podele sa svojim auditorijumima.  Ukoliko su mediji zainteresovani, može da ih uputi na RNIDS radi najave skupa i izveštavanja sa lica mesta, što uključuje i izjave predavača.

3. Promocija na internetu

Lokalni partner treba da:

 • Putem svog veb sajta (sajta organizacije) najavi događaj koristeći materijale koje je dostavio RNIDS
 • Kontinuirano promoviše događaj putem svojih digitalnih kanala komunikacije (društvene mreže, blogovi i sl.), što može ali ne mora da podrazumeva i oglašavanje događaja na interentu

Uz sve onlajn objave koristi se hešteg #NaKlikDoKupca.

4. Pozivanje posetilaca

Pozivanje lokalnih privrednika i drugih zainteresovanih je isključivo u nadležnosti lokalnog partnera i on bira koga će, kojim kanalima i kako pozvati na skup.

5. Prijavljivanje posetilaca

Način prijavljivanja se dogovara sa lokalnim partnerom, ali je neophodno da bude u nekoj elektronskoj formi kojoj mogu da pristupaju i predstavnici RNIDS-a radi uvida u broj prijavljenih.

 

PREUZMITE: Predlog za održavanje događaja (Word, 24 KB)

Popunjeni formular pošaljite na: naklikdokupca@rnids.rs