You are here

DNS sistem

DNS (Domain Name System) – decentralizovan bazni internet servis, organizovan hijerarhijski, koji omogućava prevođenje tekstualnih u numeričke oznake i obratno. DNS omogućava jednostavnije korišćenje interneta, jer je internet komunikacija bazirana na numeričkim IP adresama koje su ljudima teške za pamćenje, a DNS omogućava korišćenje naziva domena za identifikaciju uređaja na internetu.

DNS server (DNS Server) – uređaj koji omogućava da se za traženu tekstualnu veb-adresu (koju definiše naziv internet domena) dobije odgovarajuća IP adresa neophodna za komunikaciju i razmenu podataka na internetu.

DNSSEC (DNS Security Extensions) – sistem sigurnosnih standarda koji omogućava proveru integriteta podataka u DNS sistemu.