You are here

ICANN

Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
www.icann.org

ICANN je vodeća organizacija u upravljanju Internetom i odgovoran je za rukovođenje globalnom strukturom Interneta, koja se sastoji od IP adresa, naziva domena (gTLD i ccTLD), numeričkih oznaka protokola i glavnih DNS servera. ICANN je nedobitna američka korporacija registrovana u Kaliforniji, čime podleže američkom i kalifornijskom zakonodavstvu.

ICANN je organizovan po multistejkholder (Multi-stakeholder model - višepartnerskom) modelu gde zainteresovane strane donose praktičke politike po modelu „odozdo na gore“ (Bottom up), uz formiranje što šireg konsenzusa (Consensus-driven). ICANN je otvoren za sve zainteresovane koji su organizovani kroz organizacije za podršku i savetodavne komitete (Supporting Organizations & Advisory Committees), ali omogućava i delovanje pojedinaca.

PTI / IANA funkcija

IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Internet uprava za dodeljene brojeve), www.iana.org

PTI (Public Technical Identifiers / Post-Transition IANA) je korporacija (affiliate) u potpunom vlasništvu ICANN-a, koja obavlja IANA funkciju, odnosno operativno upravlja koordinacijom identifikatora na Internetu: Korenskom zonom DNS sistema, dodelom IP adresa i zbirkama podataka o identifikatorima za internet protokole. Samo tehničko održavanje Korenske zone vrši američka korporacija Verisign, po nalozima PTI. PTI ima svoj posebni Upravni odbor, svoje zaposlene i svoj budžet, za koji sva sredstva dolaze iz ICANN-ovog budžeta.

Struktura ICANN-a

U samoj organizaciji ICANN-a ima oko 380 zaposlenih i njihovim radom rukovodi generalni direktor. Glavni centri su u Los Anđelesu (sedište), a regionalne kancelarije su u Singapuru i Istanbulu. Pored toga, ICANN ima kancelarije u Pekingu, Briselu, Ženevi, Montevideu, Najrobiju, Seulu i Vašingtonu. Međutim, ICANN ne čine samo zaposleni (Staff) i Upravni odbor, već prvenstveno par hiljada članova zajednica okupljenih oko ICANN-a koju rade u zajedničkom interesu.

Upravni odbor ICANN-a (ICANN board) se sastoji od 16 članova (direktora u anglosaksonskoj korporativnoj terminologiji) sa pravom glasa i četiri predstavnika savetodavnih komiteta (GAC, RSAC, SSAC, IETF). Struktura UO je propisana Statutom. Članove na mestima 1—8 bira Nominacioni komitet (Nominating Commitee), ASO bira mesta 9 i 10, ccNSO (čiji je RNIDS član) mesta 11 i 12, GNSO mesta 13 i 14, mesto 15 je rezervisano za ALAC, a mesto 16 za generalnog direktora ICANN-a (President & CEO), koji je po funkciji član UO sa pravom glasa. Postoje dodatni kriterijumi za geografski diverzitet UO. Članovi UO između sebe bira predsedavajućeg (što ne može biti generalni direktor) i formira radne komitete UO (Audit, Board Governance, Compensation, Executive, Finance, Risk, Organisational Effectivness). Najvažniji je Izvršni komitet, koji se sastoji od predsedavajućeg UO, njegovog zamenika, generalnog direktora i još jednog člana UO. Mandat članova UO je određen kalifornijskim zakonima i Statutom ICANN-a (ICANN Bylaws) i određen je kao lični mandat člana UO sa obavezama prema korporaciji ICANN, bez obzira ko je člana UO delegirao ili izabrao. Upravni odbor donosi odluke, ali ne donosi praktične politike, koje se formiraju javno, „odozdo-na-gore“ kroz rad organizacija za podršku i uticaj savetodavnih komiteta. Praktične politike mogu da budu DNS praktične politike, operativne politike i pravilnici (opšte prakse).

Ombudsman je poseban nezavisni, nepristrasni i neutralni organ koji je zaštitnik javnosti i ima posebna prava kojima može da istraži moguće slučajeve zloupotreba, da razreši sukobe unutar ICANN-ovih zajednica, zaposlenih, organizacija za podršku ili UO.

Nominacioni komitet bira deo rukovodstva ICANN-a, uključujući članove UO ICANN-a i PTI-a koji nisu direktno predstavnici određenih zajednica, kao i druge ključne pozicije. Nominacioni komitet ima 20 članova i funkcioniše nezavisno od Upravnog odbora i drugih tela zajednice, u okviru misije i odgovornosti datih ICANN-ovim Statutom.

Organizacije za podršku

ASO — Address Supporting Organization, aso.icann.org

 

Organizacija za podršku adresa (IP adresnog sistema) je organizacija zajednice koja vrši reviziju i razvoj preporuka vezanih za praktične politike IP adresnog sistema. Članovi ASO saveta (ASO Address Council - AC) su po tri volontera iz pet regionalnih IP registara.

Dodelu adresa prema ICANN-ovim praktičnim politikama vrše: RIPE (ripe.net za područje Evrope, čiji je i RNIDS član), ARIN (arin.net za područje Severne Amerike), APNIC (apnic.net za područje Azija-Pacifik), LACNIC (lacnic.net za područje Latinske Amerike) i AFRINIC (afrinic.net za područje Afrike).

GNSO — Generic Names Supporting Organization, gnso.icann.org

 

Organizacija za podršku generičkih naziva domena razvija praktične politike za generičke domene najvišeg nivoa (.com, .org, .net, ,biz… kao i New gTLD). GNSO je najsloženija organizacija i ona sadrži više stejkholderskih grupa:

  • Registries Stakeholder Group – gTLD registri
  • Registrars Stakeholder Group – ovlašćeni registrari ICANN-a (za gTLD)
  • Commercial Stakeholder Group, koja se sastoji od Commercial Business Users, Intellectual Property i Internet Service Providers
  • Non-Commercial Stakeholder Group, koja se sastoji od Non-Commercial Users i Not-for-Profit Operational Concerns

GNSO savet ima 23 člana, koji su za potrebe glasanja podeljeni na dva doma - Contracted Parties House (registri i registrari, jer imaju status na osnovu ugovora sa ICANN-om) i Non-Contracted Parties House (Commercial and Non-Commercial Stakeholder Groups).

gTLD registri i registrari su u ugovornom odnosu sa ICANN-om i zato moraju da primenjuju sve praktične politike i pravila na koja ih ICANN obaveže, što znači da u vezi gTLD domena ne postoji sloboda odlučivanja registara i registrara.

ccNSO — Country Code Names Supporting Organisation, ccnso.icann.org

 

Organizacija za podršku nacionalnih naziva domena (cc = Country Code) je telo unutar ICANN‑a koje okuplja organizacije - menadžere delegiranih ccTLD-ova i koje predstavlja forum za njihovu saradnju. ccNSO takođe razvija i predlaže globalne praktične politike Upravnom odboru ICANN-a, za ograničeni skup tema vezanih za ccTLD.

Članstvo je otvoreno za sve ccTLD menadžere (trenutno ih ima 161), koji se dodeljuju na osnovu ISO 3166-2 kodova. Članstvo u ccNSO je vrlo raznovrsno, kao i odnosi ccTLD sa ICANN-om, neki ccTLD menadžeri imaju zaključene ugovore, neki su prihvatili Okvir za odgovornost i obzirnost (Accountability Framework), neki, uključujući i RNIDS, razmenu pisama; neki jesu, a neki ni nisu članovi ccNSO-a. Članstvo u ccNSO nije obavezno i nije preduslov učestvovanja u radu, tako da su neki ccTLD aktivni bez obzira što nisu članovi ovog tela. Radom ccNSO-a upravlja Savet koji ima 18 članova (15 biraju ccTLD menadžeri, članovi ccNSO-a, a tri bira Nominacioni komitet).

Obzirom da ccTLD menadžeri nisu u ugovorom odnosu sa ICANN-om i da im je ccTLD delegiran na upravljanje po osnovu RFC1591 (koji je doneo još Džon Postel), oni su slobodni u donošenju Opštih uslova registracije naziva domena i nisu obavezni da slede ICANN-ove dokumente i preporuke. Pitanjima interpretacije ovog dokumenta se više godina bavila posebna Radna grupa (FOIWG) koja je donela Okvir za interpretaciju (Framework of Interpretation - FOI), koga su usvojili ccNSO savet i Upravni odbor ICANN-a. Ovaj rad će se nastaviti kroz proces razvijanja praktične politike za penzionisanje domena najvišeg nivoa i za reviziju odluka o delegaciji, oduzimanju i penzionisanju ccTLD-ova.

RNIDS je član ccNSO.

Savetodavni komiteti

ALAC — At-Large Advisory Committee, atlarge.icann.org

 

Savetodavni komitet šire zajednice ima 15 članova, po dva iz svake regionalne organizacije šire zajednice (Regional At-Large Organizations - RALOs) i pet koje bira Nominacioni komitet. Regionalne organizacije (AFRALO, APRALO, EURALO, LACRALO, NARALO) kao članove imaju strukture šire zajednice (At-Large Structures - ALSes), kojih u svetu ima 220 iz 99 država i teritorija (iz Srbije samo jedna), ili pojedince. Članovi ove strukture zastupaju interese krajnjih korisnika Interneta u ICANN-u.

GAC — Governmental Advisory Committee, gacweb.icann.org

 

Savetodavni komitet vlada čine zvanični predstavnici država i njegova uloga je da daje formalne savete Upravnom odboru ICANN-a u vezi sa pitanjima javnih praktičnih politika, posebno kada se prepliću nadležnosti ICANN-ovih aktivnosti ili praktične politike i nacionalne regulative ili međunarodnih sporazuma. Pored ovoga, članovi GAC-a sarađuju i sa drugim zajednicama u okviru ICANN-a.

RSSAC — Root Server System Advisory Committee, icann.org/groups/rssac

 

Savetnički komitet za korenske servere je odgovoran za savetovanje ICANN-ove zajednice i Upravnog odbora za pitanja u vezi sa radom, administriranjem, bezbednošću i integritetom korenskih servera globalnog DNS sistema. RSSAC čine predstavnici organizacija koje upravljaju sa 13 korenskih sistema servera, korporacije Verisign koja održava Korensku zonu i drugih tela ICANN-a.

SSAC — Security and Stability Advisory Committee, icann.org/groups/ssac

 

Savetnički komitet za bezbednost i stabilnost savetuje ICANN-ovu zajednicu i Upravni odbor u pitanjima vezanim za bezbednost i integritet sistema za nazive i dodelu internet adresa. Ovo uključuje operativna, administrativna i registarska pitanja. Komitet takođe procenjuje pretnje i rizike po ove sisteme. Ovaj komitet trenutno ima 32 člana.

RZERC — Root Zone Evolution Review Committee, icann.org/rzerc

 

Tehnički komitet razvoja Korenske zone je zamenio jednu specifičnu funkciju koju je ranije obavljala NTIA, a to je analiza i savetovanje Upravnog odbora ICANN-a povodom arhitekturnih izmena korenske zone, koje može predložiti PTI/IANA. Posao ovog komiteta da je osigura da u donošenje odluka budu uključena sva relevantna tela i da te osobe imaju na raspolaganju potrebne eksperte.

Značajnije radne grupe i druga tela ICANN-a

Competition, Consumer Trust and Consumer Choice Review Team CCT-RT

 

Tim za ocenu konkurencije, poverenja korisnika i mogućnost korisničkog izbora ima zadatak da, saglasno sporazumu koji ICANN ima zaključen sa američkim Ministarstvom trgovine, dâ ocenu efekata novog gTLD programa u sferi konkurencije, poverenja korisnika i mogućnosti izbora korisnika. Po donošenju novog Statuta ICANN-a i IANA tranzicije ove obaveze su sada sastavni deo Statuta. Poslovi u timu su podeljeni u podtimove, a u okviru toga svaki član ima svoja zaduženja. Podtimovi su: prvi za ocenu konkurencije i korisnički izbor, drugi za poverenje i bezbednost i treći za ocenu postupka za apliciranje i evaluaciju. Pojedinačna zaduženja se realizuju kroz pripremu zahteva za podacima, analizu prikupljenih podataka, pisanje inicijalnih nalaza koji se najpre predstavljaju podtimu i diskutuju o okviru toga, a potom predstavljaju u plenarnom sazivu celom timu.

ICANN Fellowship Program

 

ICANN Fellowship program radi na pružanju podrške novim članovima zajednice, u okviru ICANN-ovog Odseka za razvoj i javnu odgovornost (Development and Public Responsibility Department - DPRD). Ove godine Program je okupio preko 50 osoba različitih profila. Cilj Programa je širenje baze znanja i podsticanja raznovrsnosti učesnika, kroz intenzivnu edukaciju i upoznavanje sa strukturom ICANN-a uz obavezno prisustvo brojnim sesijama tokom sastanka, pisanje završnog izveštaja i očekivan angažman u okviru neke ICANN-ove organizacije ili radne grupe.

ICANN NextGen Ambassador Program

 

ICANN NextGen Ambassador program predstavlja prirodni nastavak učešća u edukativnim aktivnostima koje ICANN organizuje u cilju razvoja nove generacije mladih stručnjaka koji će se aktivno uključiti u globalno upravljanje Internetom. U okviru ovog programa, ambasadori predstavljaju svojevrsnu vezu između učesnika koji po prvi put učestvuju na ICANN-ovom sastanku i članova ICANN-ovog osoblja i globalne internet zajednice. Glavni zadatak ambasadora predstavlja mentorstvo nad učesnicima NextGen programa, pomoć u odabiru sesija, razumevanju aktuelne tematike i povezivanje sa ključnim predstavnicima globalne internet zajednice u okviru odgovarajućih interesnih sfera. Kroz izvršavanje svojih zadataka i prisustvo sesijama, ambasadori se aktivno uključuju u rad ICANN-a i ohrabruju na kontinuirano praćenje rada radnih grupa koje se nalaze u okviru njihovih interesnih sfera.

ccNSO Strategic and Operational Planning Working Group

 

Radna grupa za strateško i operativno planiranje pri ccNSO ima zadatak da koordinira i organizuje učešće ccTLD zajednice u strateškom i operativnom planiranju ICANN-a. Obim aktivnosti je najširi u funkciji olakšanja i unapređivanja učešća ove zajednice u planskom procesu. Radna grupa nije postojana u smislu broja članova, ali u načelu članstvo varira na nivou od 15 do 20 ljudi. Ova radna grupa učestvuje u planskom procesu dajući potrebne planske pretpostavke, dajući kritički osvrt na planska dokumenta kroz njihovu detaljnu analizu u iterativnom postupku i predlažući korake za unapređivanje planskog procesa i samih planskih dokumenata. Inače, sam planski ciklus se u ICANN-u sprovodi na višegodišnjem nivou kroz Strateški plan kao krovni dokument. Na godišnjem nivou se definišu operativni planovi i prateći budžeti, a paralelno se vrše i usklađivanja važećih strateških planova.

ccNSO Guidelines Review Committee

 

Komitet za reviziju smernica i procedura za rad ccNSO je radna grupa koja se bavi analizom postojećih pravilnika i procedura na osnovu kojih ccNSO funkcioniše. Ova grupa utvrđuje potencijalne izazove u primeni pravilnika i radu zajednice, i na osnovu toga predlaže izmene koje zatim usvaja Savet ccNSO.

Root Zone Label Generation Rules (LGR) Development Project

 

Svrha Projekta za razvoj Pravila za generisanje oznaka u Korenskoj zoni je kreiranje seta Pravila za generisanje niza znakova, odnosno labela (Label Generation Rules - LGR), koja definišu koji su Unicode kodovi dozvoljeni (a koji ne) u Korenskoj zoni (Root Zone). Pravila za generisanje labela definišu Generation Panel-i ili radne grupe kojih ima 17. Za svako od pisama formiran je po jedan Generation panel, pa tako postoji ćirilički, latinički, arapski, kineski, indijski, japanski i ostali Generation paneli. Ove radne grupe kreiraju predloge pravila koja zatim analizira i odobrava Integration panel – grupa nezavisnih stručnjaka iz ove oblasti, sa ciljem kreiranja jedinstvenog seta pravila za svako od pisama.

Second Security, Stability, and Resiliency of the DNS (SSR2) Review Team

 

Tim za proveru bezbednosti, stabilnosti i otpornosti DNS sistema radi na proveri procesa, pravila i tehničkih sistema ICANN-a koji se tiču bezbednosti, stabilnosti, otpornosti i globalne operativnosti sistema jedinstvenih internet identifikatora. Zadatak Tima je da obavi nezavisnu kontrolu i definiše preporuke za unapređivanje važećih pravila i procedura i operativnih mera zaštite sistema ICANN-a, kao i drugih eksternih sistema koji imaju važnu ulogu za bezbednost, sigurnost i otpornost globalnog internet sistema. Osim analize procesa, procedura i bezbednosti ključnih internet sistema, Tim za proveru ima zadatak da predvidi moguće zloupotrebe sistema jedinstvenih internet identifikatora i definiše preporuke i pravila za efikasno otklanjanje i ublažavanje posledica zlonamernog delovanja.