You are here

Eksterna revizija

Reviziju finansijskih izveštaja RNIDS-a obavlja nezavisna i ovlašćena kuća za obavljanje revizije, koja ima dozvolu za rad izdatu od strane nadležnih organa Republike Srbije. Revizija finansijskih izveštaja vrši se na način utvrđen zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja i međunarodnim standardima revizije.

Obaveza revizije finansijskih izveštaja od strane nezavisnog revizora je utvrđena Statutom. Izbor revizorske kuće vrši Upravni odbor RNIDS-a na osnovu prethodno obavljenog postupka pribavljanja ponuda koje ispunjavaju kriterijume iz prethodnog stava. Pri izboru revizorske kuće Upravni odbor, između ostalog, razmatra i sledeće kriterijume: rokove izvršenja, dodatne konsultantske usluge, naknadu, kvalifikovanost članova tima i sl.

Za potrebe međunarodne saradnje sa srodnim organizacijama i međunarodnim asocijacijama, Upravni odbor može zahtevati da se finansijski izveštaji ili izveštaj o obavljenoj reviziji predaju i na engleskom jeziku. Finansijski izveštaji se objavljuju i na internet prezentaciji RNIDS-a.

Eksterni revizor RNIDS-a

Na osnovu odluke Upravnog odbora RNIDS-a od 24. oktobra 2019. poslove revizije finansijskih izveštaja RNIDS-a za 2019, 2020. i 2021. obavlja nezavisni revizor "Stanišić audit", Beograd, www.stanisicaudit.rs.