You are here

Edukacija

Edukacija korisnika interneta u Srbiji predstavlja jednu od aktivnosti kojima Fondacija RNIDS pridaje veliku važnost. Različite edukativne aktivnosti najčešće su fokusirane na tri važna polja: A) pravilnu upotrebu naziva internet domena u segmentu poslovanja, B) bezbednost i V) pravni aspekt korišćenja interneta. 

RNIDS nastoji da ekspertska znanja koje stručnjaci i saradnici Fondacije poseduju učini dostupnim što većem broju ljudi, pa značajan broj različitih događa koje organizuje širom Srbije najčešće ima i prenos putem interneta, koji zainteresovani mogu da prate sa različitih internet lokacija. Među edukativnim aktivnostima koje Fondacija redovno sprovodi su:

 • Stručni skupovi u sopstvenoj organizaciji (DIDS, tribine, panel diskusije, predavanja...)
 • Stručni skupovi i projekti koje RNIDS organizuje zajedno sa lokalnim partnerima, kakva je edukacija „Na klik do kupca“ koja malim privrednicima približava različite aspekte pravilnog poslovnog nastupa na internetu. Ova edukacija je organizovana u više gradova u Srbiji, uz odličan odziv i ocene publike. Snimci dosadašnjih edukacija dostupni su na RNIDS-ovom YouTube kanalu.
 • Gostujuća predavanja na stručnim skupovima širom Srbije
 • Autorski tekstovi i drugi medijski sadržaji
 • Izdavanje publikacija u štampanom i elektronskom obliku
 • Edukativno-promotivne kampanje
 • Kreiranje edukativno-informativnih sajtova, kao što je domen.rs, centralno mesto za edukaciju i promociju pravilnog korišćenja interneta

U realizaciji svojih edukativnih aktivnosti, bitnih za razvoj interneta u Srbiji, RNIDS sarađuje sa:

 • Državnim organima zaduženim za oblast interneta
 • Ustanovama i organizacijama koje su posvećene temama iz oblasti interneta
 • Fakultetima i visokim školama
 • Strukovnim udruženjima u oblasti IT-a

Fondacija vrlo aktivno sarađuje sa regionalnim i međunarodnim organizacijama iz oblasti interneta, a član je brojnih međunarodnih organizacija u čijem radu učestvuje na principima razmene iskustava i primene najbolje prakse.

Učešće RNIDS-a u svetskim tokovima razvoja interneta i podizanje ugleda u inostranoj stručnoj javnosti pomaže Fondaciji da usvoji i implementira dobra rešenja iz svetske prakse i održi poziciju značajnog nacionalnog registra u regionu.