You are here

Poslovni podaci

Naziv i registracija

 • pun naziv: Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije"
 • skraćeni naziv: RNIDS
 • zakonski zastupnik: Dejan Đukić, direktor
 • registar: Agencija za privredne registre - Registar fondacija i zadužbina
 • matični broj: 17680544
 • šifra delatnosti: 9499
 • PIB: 104852190
 • PDV: u sistemu PDV-a od 13. juna 2007.

Sedište i kontakt

Računi

 • 190-10010-27, Alta banka (automatska obrada uplata)
 • 160-380934-31, Banca Intesa (automatska obrada uplata)
 • 170-30009800000-79, UniCredit Bank Srbija
 • 165-10529-80,  Addiko Bank Srbija (automatska obrada uplata)