You are here

Najčešća pitanja i odgovori - OR

1. Želim da se bavim registracijom naziva nacionalnih internet domena, ali mi je 200 domena mnogo i/ili nemam potrebne tehničke resurse.

Ako želite da se bavite registracijom naziva nacionalnih internet domena za krajnje korisnike, ali smatrate da nećete u dogledno vreme uspeti da registrujete 200 domena i tako potrošite uplaćeni avans i/ili nemate potrebne tehničke i organizacione resurse, možete da kontaktirate nekog od postojećih ovlašćenih registara i postanete njegov agent prodaje.

2. Da li samo internet provajderi mogu da postanu ovlašćeni registri?

Ne. Svako pravno lice i preduzetnik sa sedištem u Srbiji može da postane ovlašćeni registar, ukoliko ispunjava odgovarajuće uslove RNIDS-a.

3. Da li strane kompanije mogu da postanu ovlašćeni registri RNIDS-a?

Trenutno ne. Samo domaća pravna lica i preduzetnici mogu da postanu ovlašćeni registri. Ukoliko strana kompanije želi da postane ovlašćeni registar, to može da učini preko svog pravnog lica koje je registrovano za poslovanje u Srbiji ili sklapanjem ugovora o poslovnoj saradnji sa nekim od postojećih ovlašćenih registara.

Otvori sva pitanja[ + ]
Zatvori sva pitanja[ x ]