You are here

Publikacije

Javnost rada RNIDS-a se redovno obezbeđuje i izdavanjem publikacija kao što su "RNIDS info", "Godišnji izveštaj", prospekti na posebne teme.

Takođe, RNIDS je pokrovitelj i više knjiga domaćih autora, koje su dostupne u elektronskom obliku.