suosnivaci-konf.jpg
Највиши орган РНИДС-а је Конференција суоснивача, чине је овлашћени представници свих суоснивача, а има надлежност да бира Управни одбор РНИДС-а, доноси и мења Статут и друге акте РНИДС-а, као и опште акте о регистрацији националних домена...
suosnivac-prijava.jpg
РНИДС је отворена организација, чији се број суоснивача континуирано повећава и зато позивамо све компаније и предузетнике који су заинтересовани за развој Интернета и интернет сервиса у Србији, да постану суоснивачи РНИДС-а...
UO_RNIDS_2016.jpg
Управни одбор је највиши орган управљања РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева РНИДС-а утврђених Статутом, одлукама и другим актима, има седам чланова, које бира Конференција суоснивача РНИДС-а...

РНИДС управља Централним регистром националних интернет домена Републике Србије, у складу са одлукама ICANN-а од 11. септембра 2007. (за .RS домен) и 21. априла 2011. (за .СРБ домен). РНИДС може да управља и другим интернет доменима који му буду делегирани.

Органи РНИДС-а су:

Суоснивач РНИДС-а може да постане свако домаће правно лице и предузетник.

Основни циљ РНИДС-а је да организује управљање Централним регистром националних интернет домена .RS и .СРБ, тако да се остварује општи интерес свих грађана Србије, уз поштовање принципа квалитета, ефикасности, независности и транспарентности.

Додатни циљеви РНИДС-а по Статуту су:

 1. Повећање броја суоснивача РНИДС-а и укључивање најшире друштвене заједнице у његов рад
 2. Промовисање Интернета као глобалне комуникационе мреже доступне свима
 3. Повећање интернет садржаја на српском језику и писму, као и језицима и писмима националних мањина
 4. Активно деловање на повећању информационе безбедности у Србији

По Статуту, РНИДС обавља следеће основне делатности:

 1. Техничко и административно управљање Централним регистром националних домена највишег нивоа, додељених Србији од стране ICANN-а
 2. Одржавање главног DNS сервера за националне домене
 3. Управљање јавно доступним WhoIs сервером за подручје националних домена
 4. Успостављање принципа и процедура за регистрацију назива националних домена и рад овлашћених регистара
 5. Прикупљање и јавно објављивање података о развоју националног дела Интернета, у оквирима својих делатности и у складу са циљевима РНИДС-а
 6. Развијање и промоција правила у раду са овлашћеним регистрима у складу са најбољом праксом, користећи искуства других националних регистара
 7. Доношење и унапређење правила и пружање помоћи при решавању спорова насталих поводом регистрације назива домена
 8. Сарадња са сличним регионалним и међународним организацијама
 9. Промоција националних домена .RS и .СРБ

РНИДС такође обавља и следеће додатне делатности:

 1. Организовање стручних саветовања, јавних расправа и других скупова
 2. Подршка овлашћеним регистрима у оквиру националних домена
 3. Сарадња са другим домаћим и међународним организацијама у складу са додатним циљевима и делатношћу РНИДС-а
 4. Управљање CERT-ом за подручје националних интернет домена Србије
 5. Друге активности у складу са Статутом и циљевима РНИДС-а