You are here

Покретачи РНИДС-а

На Покретачкој скупштини одржаној 8. јула 2006. године, оснивање РНИДС-а су покренуле следеће 34 фирме и организације:

  • "I Net" а.д. (Београд)
  • "PCS" SezamPro д.о.о. (Београд)
  • "YUBC System" а.д. (Београд)
  • Центар за развој Интернета (Београд)
  • "Информатика" а.д. (Београд)
  • Електротехнички факултет у Београду (Београд)
  • "Силвер" д.о.о. (Чачак)
  • "Телнет" д.о.о. (Чачак)
  • "Дреник" д.о.о. (Београд)
  • "Делта М" д.о.о. (Београд)
  • "StanCo" д.о.о. (Петровац)
  • "БизНет" агенција (Београд)
  • Републички завод за информатику и Интернет (Београд)
  • "Телефонија" а.д. (Београд)
  • "ЕУнет" д.о.о. (Београд)
  • "МФЦ - Микрокомерц" д.о.о. (Београд)
  • "Финар" д.о.о. (Београд)
  • "Синфоника" д.о.о. (Београд)
  • "Neobee.net" д.о.о. (Нови Сад)
  • Математички факултет Универзитета у Београду (Београд)
  • Друштво за телекомуникације - ДТ (Београд)
  • "Wikimedia Srbije" (Београд)
  • "Жене на делу" (Београд)
  • Универзитет у Београду (Београд)
  • "Естех" д.о.о. (Београд)
  • "Index" д.о.о. (Београд) *
  • "Агростемин" д.о.о. (Београд)
  • "SBB" д.о.о. (Београд)
  • "Beocity" д.о.о. (Београд)
  • Друштво за информатику Србије (Београд)
  • Београдска отворена школа (Београд)
  • "Loopia" д.о.о. (Ниш)
  • ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" (Београд)
  • "АгитПРОП" (Београд) *

* "АгитПРОП" из Београда и "Index" д.о.о. из Београда су били повезана правна лица и имали истог овлашћеног представника, па је сагласно Правилима РНИДС-а, овлашћени представник ових фирми имао право да учествује у доношењу одлука Скупштине само једним гласом.