You are here

Аудио клипинг

Мултиактерски приступ управљању, Радио Београд 2, 21. 10. 2015.
ДИДС 2014 конференција, Радио Београд "Дигиталне иконе", 4. 3. 2014.
Жарко Кецић о сајбер безбедности, Радио Београд "Дигиталне иконе", 5. 11. 2013.
Европски месец сајбер безбедности, Радио Београд 1 "Таласање", 21. 10. 2013.
Ћирилица на Интернету, Радио Београд "Дигиталне иконе", 24. 1. 2012.

Pages