You are here

Стране организације

Форум о управљању Интернетом

Internet Governance Forum (IGF) - www.intgovforum.org

 

Међународна унија за телекомуникације

International Telecommunication Union (ITU) - www.itu.int

 

Интернет корпорација за додељене називе и бројеве

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - www.icann.org

 

Интернет управа за додељене бројеве

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) - www.iana.org

 

Радна група за инжењеринг Интернета

Internet Engineering Task Force (IETF) - www.ietf.org

 

Интернет друштво

Internet Society (ISOC) - www.isoc.org

 

Светска организација за интелектуалну својину

World Intellectual Property Organization (WIPO) - www.wipo.int

 

Европска IP мрежа

Réseaux IP Européens (RIPE) - www.ripe.net

 

Савет европских националних TLD регистара

Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR) - www.centr.org

 

Агенција ЕУ за безбедност мрежа и података

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) - www.enisa.europa.eu

 

Европски месец сајбер безбедности

European Cyber Security Month - www.cybersecuritymonth.eu

 

Spamhaus Project - www.spamhaus.org

 

Securelist - www.securelist.com

 

Дипло фондација - www.diplomacy.edu

 

Европски дијалог о управљању Интернетом

European dialogue on Internet governance (EuroDIG) - www.eurodig.org

 

РНИДС није одговоран за садржај и функционисање интернет сајтова чији су линкови дати на овој страни.