You are here

Дејан Ђукић именован за директора РНИДС-а

30. 10. 2020.

Управни одбор Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) на седници одржаној 29. октобра, а на основу пријава приспелих током расписаног јавног конкурса, именовао је за директора Фондације РНИДС Дејана Ђукића.

Мандат директора траје четири године, а делокруг његових дужности, између осталог, обухвата управљање радом Канцеларије РНИДС-а, реализација текуће пословне политике и одлука Управног одбора.

Дејан Ђукић дужи низ година обављао је функцију руководиоца Сектора општих и правних послова РНИДС-а, а у Фондацији је запослен од 2008. од када ради на правним пословима, укључујући и израду политика и правила регистрације .rs и .срб интернет домена. Од новембра 2019. обављао је функцију вршиоца дужности директора РНИДС-а.

Учесник је бројних домаћих и међународних конференција у области интернет домена и ИКТ политика, аутор је више чланака и радова објављиваних у релевантним часописима и стручним публикацијама. Био је члан тима за оцену конкуренције, поверења корисника у могућности корисничког избора ICANN-a, а тренутно учествује у раду међународне радне групе за унапређење ccNSO политика ICANN-а.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду где је одбранио и мастер рад на тему доменских спорова.