You are here

Огласи, тендери и конкурси

ЗА ДОБАВЉАЧЕ

01. 09. 2022.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге: Ревизије финансијских извештаја за 2022, 2023. и 2024. годину Позивају се заинтересована лица да узму учешће у поступку за набавку услуга ревизије финансијских...
22. 08. 2022.
РНИДС је организација која управља регистром .rs и .срб домена и интернет инфраструктуром од посебног значаја за интернет у Србији. Наш тим наставља да расте и због тога нам је потребно појачање на позицији: Сараднице/сарадника за финансије Опис радног места: Сарадња са...
25. 07. 2022.
РНИДС је организација која управља регистром .rs и .срб домена и одговоран је за стабилан и безбедан рад система који омогућавају несметано функционисање назива националних домена. Ради даљег унапређења система и сервиса РНИДС-а, потребан нам је искусан сарадник на позицији Инжењер за...
11. 04. 2022.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) управља регистром назива националних .rs и .срб домена и интернет инфраструктуром од посебног значаја за интернет у Србији. Пратећи трендове и правац развоја тржишта у области интернет домена, планирамо наш даљи развој пословања,...
28. 03. 2022.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за: Набавку Microsoft лиценци Рок за достављање понуда је 12. април 2022, у 15:00 часова. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и...
01. 03. 2022.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) управља регистром назива националних .rs и .срб домена и интернет инфраструктуром од посебног значаја за интернет у Србији. Пратећи трендове и правац развоја тржишта у области интернет домена, планирамо наш даљи развој, због чега...
10. 02. 2022.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) управља регистром назива националних .rs и .срб домена и интернет инфраструктуром од посебног значаја за интернет у Србији. Осим тога, РНИДС активно ради на развоју националног дела интернета, повећању квалитетног локалног интернет...
10. 01. 2022.
Фoндaциja "Регистар националног интернет домена Србијe" (РНИДС) рaсписуje јавни пoзив за избор Чланова Управног одбора РНИДС-а Управни одбор је највиши орган управљања РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева РНИДС-а утврђених Статутом, одлукама и другим актима РНИДС-а. Управни одбор има...

Pages