You are here

Одржана Конференција „Право и интернет“

29. 03. 2019.

Конференција „Право и интернет“ коју су организовали Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) и Правни факултет Универзитета Унион у Београду, одржана је 29. марта у просторијама Факултета. Пет учесника Конференције говорило је о актуелностима које се тичу односа права и интернета пред великим бројем окупљених, махом стручњака из бранше, адвоката, студената.

Речи је било о ауторским и сродним правима, приватности на интернету, правном оквиру регистрације интернет домена у Србији, решавању спорова у вези са регистрацијом назива интернет домена, али и новинама које доноси нови Закон о заштити података о личности.

Конференцију су отворили декан Правног факултета Универзитета Унион, проф. др Небојша Шаркић, који је истакао значај рада на едукацији у погледу односа права и информационих технологија, чему је и Факултет изузетно посвећен, и Владимир Манић, директор Фондације РНИДС. Владимир Манић је окупљенима пожелео добродошлицу на скуп, и подсетио да је регулаторни аспекат важан део рада Фондације.

Доц. др Марио Лукиновић, са Правног факултета Универзитета Унион, објаснио је шта све може да буде предмет заштите ауторских права, говорио је о ауторским и сродним правима у контексту интернета и направио осврт на Директиву Европске уније о ауторским правима, посебно на њен Члан 13. који је изазвао велику пажњу јавности и указао на неке његове спорне делове. Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова РНИДС-а, излагао је тему правног оквира регистрације назива интернет домена у Србији, указао на промене које је донео GDPR, на то како изгледа WHOIS после GDPR-а и образложио каква је сада у РНИДС-у пракса прикупљања података о регистрантима. У наставку првог блока Конференције адвокат Ненад Цвјетићанин указао је на предности вансудског решавања спорова у вези са регистрацијом назива домена захваљујући раду Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена. На основу десетогодишње личне арбитражне праксе изнео је три занимљива примера спорова поводом назива домена и говорио о епилозима тих спорења.

Током другог дела Конференције проф. др Саша Гајин, са Правног факултета Универзитета Унион, говорио је Закону о заштити података о личности чија примена почиње крајем августа, за који је рекао да је израђиван са идејом усклађивања домаћих правних аспеката са законодавством ЕУ. Истакао је да је нарочито важно за заштиту права личности то што овим законом добијамо law enforcement правила у складу са европским, а што се примењује у сваком делу сектора безбедности. Адвокат Драган Милић фокусирао је излагање на тему приватности на интернету и констатовао да је немогуће предвидети на које се све начине може повредити право на приватност на интернету. Након кратког осврта на историјат права на приватност, говорио је о примени GDPR-а и посебно образложио најзначајнија начела која GDPR инкорпорира. 

Фото: Ненад Сурчулија