You are here

Слободни домени и одабрани регистри на једном месту

10. 07. 2015.

Сви национални интернет регистри на свету су обавезни да имају јавно доступан сервис за проверу назива интернет домена, познат под називом Whois. Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) учинио је да тај сервис убудуће буде још угоднији за коришћење, са опцијом да се корисник одмах упути и на овлашћени регистар, ако је неки назив .RS и .СРБ домена слободан за регистрацију.

Провера расположивости назива домена доступна је на адреси domen.rs/whois, где се једноставним уписивањем било ког текста, свеједно да ли је на ћирилици или латиници, добија прави одговор. Ако је текст уписан у складу са правилима именовања .RS и .СРБ домена, корисник добија резултат у свих пет доменских простора одједном - .RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS и .IN.RS, или .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и .ОД.СРБ, зависно од одабраног писма. Ако је уписани текст мимо правила, као одговор стиже линк на објашњење са техничким захтевима како мора да гласи назив домена. Ако је тражени назив домена исправан али заузет, корисник може да види информацију ко је регистрант тог назива. А ако је тражени назив домена исправан и слободан, корисник добија линк ка листи овлашћених регистара .RS и .СРБ домена.

Избор овлашћеног регистра се налази на адреси domen.rs/registri, где је презентовано свих 40 регистара широм Србије и кликом на неки од њих се одлази на његов сајт, где може да се региструје изабрани назив домена. Корисник може и да сортира регистре по броју услуга које пружају или да их филтрира према некој жељеној услузи. Тако одмах може да сазна који овлашћени регистри .RS и .СРБ домена нуде онлајн плаћање картицом или хостинг, техничку подршку 24/7, израду сајта...

Избором правог регистра, цео процес онлајн плаћања регистрације .RS и .СРБ домена може да се обави за неколико минута и да се тако брзо и једноставно заштити сопствени сајбер идентитет или назив услуге, производа или бренда своје фирме.