You are here

Стратегија РНИДС-а за период од 2023. до 2027. године

06. 11. 2023.

Управни одбор Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) донео је, након претходних консултација са Конференцијом суоснивача, Стратегију РНИДС-а за период од 2023. до 2027. године.

На основу анализе досадашњих показатеља успеха пословања Фондације, дата су стратешка усмерења, која ће бити операционализована кроз годишње планове за развој РНИДС-а током пет година.

У новој стратегији дефинисана је визија РНИДС-а која Фондацију позиционира као организацију чија се стручност, иновативност и повезаност са заједницом користи за унапређење стабилности интернет сервиса у Србији. Сходно новој мисији, РНИДС је организација која послује на недобитним основама, а обезбеђује врхунске услуге у области регистрације и функционисања националних интернет домена и повезаних услуга, уз подизање свести о значају безбедног коришћења интернета и пружање подршке заједници.

Стратегија као приоритетне стратешке области препознаје:

  • Управљање инфраструктуром регистра националних интернет домена;
  • Односе са заинтересованим странама;
  • Наступ на тржишту, маркетинг и комуникације;
  • Подршку интернет заједници.

Када је реч о управљању инфраструктуром, главни предложени стратешки циљеви обухватају потпуну расположивост кључних сервиса, активан рад овлашћених регистара на пословима регистрације домена и унапређену сарадњу са њима у областима техничког система, правила и безбедности, највиши ниво безбедности регистра, као и захтев да уведене нове услуге буду у складу са најбољом праксом.

За другу стратешку област – односе са заинтересованим странама, као стратешки циљеви постављени су: активније учешће суоснивача у раду Конференције, проактивнији наступ РНИДС-а према државним органима (превасходно на пословима ЦЕРТ-а), размена и примена добре праксе у раду националних регистара и других организација.

У погледу тржишног наступа, стратешки циљеви тичу се већег раста броја регистрованих националних домена у односу на природни раст на годишњем нивоу, унапређења сарадње са овлашћеним регистрима путем циљаних маркетиншких и едукативних активности, повећања препознатљивости националних домена и бољег разумевања тренутних и потенцијалних корисника о употреби интернета.

За четврту стратешку област предвиђена је подршка научним активностима, организацијама и установама у складу са циљевима организације, као и подршка развоју предузетништва и младих талената.

Преузмите стратегију на линку.