You are here

Чак 22% фирми са .com сајтом за имејл бира .rs домен

05. 06. 2024.

Управо објављено истраживање Регистра националног интернет домена Србије (РНИДС) дало је увид у коришћење дигиталних технологија у предузећима која послују у Србији.

Резултати показују да 75,6% фирми у Србији има веб-сајт, при чему се овај проценат повећава са дужином пословања фирме. Највећа заступљеност веб-сајтова је у сектору производње (83,5%) и трговине (80%), док је у услужном сектору чак 30,2% фирми без веб-сајта.

Upotreba digitalnih tehnologija u poslovanju 2024.

Захваљујући једноставности коришћења и доступности платформи, друштвене мреже су постале главни канал комуникације за предузећа свих величина, од предузетника (89,3%) до великих компанија (70,6%), али веб-сајтови остају темељ пословног онлајн присуства. Они и даље служе као централна онлајн локација за приказивање производа и услуга, пружање контакт информација и изградњу угледа компаније.

Већина предузећа (69,8%) за свој веб-сајт користи .rs домен, док их 25,6% користи генерички .com домен. Овакав избор домена углавном је мотивисан географским и маркетиншким разлозима.

Истраживање такође открива да 52,5% фирми користи имејл на властитом домену за пословну комуникацију, што указује на значај корпоративног идентитета у дигиталној комуникацији. Притом, 69,7% фирми користи .rs за имејл на свом домену.

Већина фирми које користе .rs домен за свој сајт, тај исти домен користи и за свој имејл (94,4%), али је интересантан податак да и не тако мали проценат фирми које имају сајт на .com домену (21,7%) за свој имејл такође користи .rs домен.

Овај извештај пружа дубински увид у тренутни ниво дигитализације предузећа, указујући на значајне разлике у степену прихватања дигиталних технологија између различитих сектора, као и фирми различитих величина и старости. Налази наглашавају важност веб-сајтова, е-поште и друштвених медија у модерним пословним праксама, и наводе на закључак да је потребно успоставити равнотежу између свих комуникационих канала како би се максимизирали резултати пословног присуства на интернету.

Преузмите брошуру: Употреба дигиталних технологија у пословању