You are here

Јавни позив за подношење понуда за набавку опреме

13. 09. 2023.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), позива заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за:

Набавку мрежне опреме пратећег софтвера (опреме)

Рок за достављање понуда је 28. септембар 2023, у 12:00 часова.

Понуде се достављају у електронском облику у Word (.doc/docx) или Acrobat Reader (.pdf) формату исправног записа на адресу: konkurs@rnids.rs, у складу са конкурсном документацијом, а на основу упућеног позива за доделу ове набавке, редни број набавке 01/23.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и неопходно је да испуњавају све услове за учешће у поступку набавке.

Вредновање понуда ће бити обављено у складу са критеријумима и поступком наведеним у конкурсној документацији.

По спроведеном избору, РНИДС ће све учеснике у поступку обавестити о резултату Конкурса.

Молимо све заинтересоване понуђаче да путем адресе konkurs@rnids.rs поруче конкурсну документацију и у телу мејла пошаљу следеће:

Податке о фирми:

  • Назив
  • Адреса
  • Матични број
  • ПИБ

Податке о контакт особи:

  • Име и презиме
  • Контакт телефон
  • E-mail адреса