You are here

Јавни позив за подношење понуда за набавку телекомуникационе опреме

30. 10. 2019.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), позива заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за:

Набавку телекомуникационе опреме

Рок за достављање понуда је 22. новембар 2019, у 16:00 часова.

Понуда се подноси у писаном облику у складу са конкурсном документацијом, а на основу упућеног позива за доделу ове набавке, редни број набавке 02/19.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и неопходно је да испуњавају све услове за учешће у поступку набавке.

Вредновање понуда ће бити обављено у складу са критеријумима и поступком наведеним у конкурсној документацији.

По спроведеном избору, РНИДС ће све учеснике у поступку обавестити о резултату Конкурса.

Молимо све заинтересоване понуђаче да путем адресе konkurs@rnids.rs поруче конкурсну документацију, слањем попуњеног Захтева за достављање конкурсне документације.

ПРЕУЗМИТЕ: Захтев за достављање конкурсне документације (DOC 138 KB)