You are here

Радне групе и комисије

Конференција суоснивача и Управни одбор РНИДС-а могу, према потребама, да образују радна тела (радне групе и комисије). Могућност формирања раднх група и комисија је утврђена Статутом РНИДС-а.

Чланови радних група и комисија подносе извештај о свом раду органу који их је изабрао. За чланове се бира, зависно од врсте и обима посла за који се радно тело формира, различит број чланова, али не мање од три.

Чланови радних тела својим знањем и искуством покривају потребне стручне области и могу да буду из редова Конференције суоснивача, Управног одбора и Канцеларије РНИДС-а, као и стручна лица изван РНИДС-а, из локалне интернет заједнице.

ПРЕУЗМИТЕ:

Правилник за формирање и рад радних група