You are here

Принципи

РНИДС је основан од стране заинтересованих чланова локалне интернет заједнице у Србији, ради изградње интернет еко-система и испуњења заједничких општекорисних циљева.

РНИДС се у свом раду руководи најбољом праксом, користећи искуства других националних интернет регистара.

РНИДС је стручна, нестраначка, невладина и недобитна организација основана као фондација, која има статутарну обавезу да у свом раду остварује општи интерес свих грађана Србије, уз поштовање принципа квалитета, ефикасности, независности и транспарентности.

РНИДС артикулише потребе, циљеве и интересе интернет заједнице, и по моделу одоздо-на-горе ради на њиховом остваривању. РНИДС подржава вишеактерски модел управљања (multistakeholder governance), уз укљученост заинтересованих страна у дијалогу, одлучивању и спровођењу решења за заједничке проблеме и циљеве.

РНИДС је члан ccNSO при ICANN-у и организације CENTR, а поред тога редовно сарађује са сличним регионалним, европским и светским организацијама, као и домаћим организацијама у складу са својим циљевима и делатношћу.

Редовно финансирање рада РНИДС-а одвија се из средстава прикупљених од надокнада за послове регистрације домена, годишње накнаде за приступање РНИДС-у и других послова које обавља РНИДС. Евентуална добит коју РНИДС оствари, користи се за унапређење делатности РНИДС-а и не може да се расподели суоснивачима.

Рад РНИДС-а је јаван и подаци о раду РНИДС-а су јавни и објављују се у складу са Политиком извештавања.