You are here

Приватност података регистраната

Заштита података о контакту

Заштита података о контакту (WHOIS protection, WHOIS privacy) је сервис који омогућава да се подаци о контактима не приказују у јавно доступној WHOIS бази. То значи да подаци као што су пословни назив, седиште и матични број фирме, неће бити видљиви посредством WHOIS сервиса.

РНИДС на захтев регистранта активира заштиту од јавног објављивања података о регистранту, административном и техничком контакту за назив домена који се чине јавно доступним путем WHOIS јавног сервиса.

Овај сервис је погодан за особе и фирме које не желе да се сазна да су они регистранти одређеног назива .RS и .СРБ домена или када компаније које региструју назив домена за неку своју нову кампању или производ не желе да се сазна ко стоји иза ње пре званичног објављивања.

РНИДС наплаћује накнаду за активирање заштите података о контакту по Тарифнику накнада.

Достављање података из регистра националних интернет домена

РНИДС ће омогућити надлежним органима, другим лицима и службама приступ подацима из регистра националних интернет домена, укључујући и податке за које је активирана заштита од јавног објављивања посредством WHOIS сервиса, уколико у складу са важећим прописима Републике Србије имају право на приступ тим подацима.

Податке који су потребни ради покретања и вођења судског спора или поступка алтернативног решавања спора у вези са називом домена, укључујући и податке за које је активирана заштита од јавног објављивања посредством WHOIS сервиса, РНИДС доставља на захтев упућен службеним путем од стране надлежног суда или Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена.

Ако треће лице упути захтев за достављање података о називу домена, за који је активирана заштита од јавног објављивања посредством WHOIS сервиса, РНИДС ће од регистранта тражити да се у року од 15 дана изјасни о давању сагласности за достављање затражених података подносиоцу захтева. Уколико је регистрант сагласан, РНИДС ће тражене податке за предметни назив домена доставити лицу које је поднело захтев.

Када је за назив домена активирана заштита од јавног објављивања посредством WHOIS сервиса, РНИДС ће контактима за назив домена електронским путем доставити допис трећег лица, који за ту сврху треће лице достави РНИДС-у.