You are here

Листа арбитара

На основу Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена Управни одбор Привредне коморе Србије је 6. октобра 2015. именовао председника и потпредседника Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена при Привредној комори Србије и утврдио Листу арбитара:

 • Др Душан Поповић, председник Комисије
 • Мр Марко Јовановић, потпредседник Комисије

Листа арбитара Комисије

 • др Мирко Васиљевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
 • др Слободан Марковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
 • др Душан Поповић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
 • др Марко Јовановић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду
 • др Милош Живковић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду
 • др Сања Радовановић, доцент Правног факултета Универзитета у Новом Саду
 • Душан Стојковић, адвокат
 • Андреј Прекајски, адвокат
 • др Љиљана Рудић Димић, доктор правних наука
 • Дејан Ђукић, дипл. правник
 • мр Јелена Сурчулија Милојевић, асистент Факултета политичких наука Универзитета у Београду
 • Предраг Анокић, адвокат
 • Драган Милић, адвокат
 • Владан Јоксимовић, адвокат
 • Вељко Смиљанић, адвокат
 • мр Весна Живковић, адвокат
 • Денис Бећирић, адвокат
 • Мара Јанковић, адвокат
 • Лена Петровић, адвокат
 • Ненад Цвјетићанин, адвокат
 • Жарко Птичек, правни консултант
 • др Андреа Радоњанин, адвокат
 • Никола Клиска, адвокат
 • Владимир Мареновић, адвокат
 • Марија Брадић, адвокат
 • Вера Давидовић, адвокат
 • Невена Мартиновић, адвокат

Председник и потпредседник Комисије не могу да буду бирани за чланове арбитражних већа за време док врше ове функције. Арбитри решавају спорове за које је надлежна Комисија.