РНИДС је независна, стручна, отворена, нестраначка, невладина и непрофитна Фондација, која ефикасно и транспарентно управља Централним регистром националних интернет домена .RS и .СРБ, у интересу свих корисника Интернета у Србији.

Управљање доменима .RS и .СРБ је РНИДС-у поверио ICANN (Интернет корпорација за додељене називе и бројеве), организација која управља интернет називима и адресама на глобалном нивоу, као резултат процеса у коме је учествовала српска интернет заједница и уз значајну подршку државе Србије.

Визија РНИДС-а је да буде регионални лидер међу националним интернет регистрима, етаблиран као препознатљива и призната независна стручна организација од поверења, посвећена имплементацији, креирању и развоју најновијих техничких решења и најбољих правила на Интернету.

Суоснивачи Фондације су угледне компаније и организације, заинтересоване да учествују у раду РНИДС-а и управљању интернет инфраструктуром у Србији. РНИДС-ов највиши орган је Конференција суоснивача, коју чине представници суоснивача и они доносе најважније одлуке, укључујући правила за регистрацију домена и решавање спорова у вези са регистрацијом. Суоснивачи бирају Управни одбор од седам чланова, који управља Фондацијом и поставља директора, који руководи Канцеларијом РНИДС-а, са 12 запослених. Надзор над радом директора и Канцеларије врши интерна ревизија. Статутарна комисија РНИДС-а даје мишљење на нацрт Статута и других аката РНИДС-а и њихово тумачење, као и препоруке везане за сукобе интереса, јавност рада и заштиту приватности.

РНИДС је један од ретких националних регистара који има усвојен Етички кодекс. Циљ Етичког кодекса је да свим појединцима и правним субјектима повезаним са РНИДС-ом препоручи морална начела по којима ће се управљати у свом професионалном животу и раду. Заснива се на поштовању националног законодавства, друштвеног морала, добрих пословних обичаја и међународних стандарда у области Интернета.