You are here

Сајбер безбедност

Панел дискусија "Дигитално бојно поље", 24.10.2019. фото: TwoTech.Solutions
Панел дискусија "Дигитално бојно поље", 24.10.2019. фото: TwoTech.Solutions
Панел дискусија "Проблеми и решења интернет безбедности", 17. 10. 2017.
Панел дискусија "Проблеми и решења интернет безбедности", 17. 10. 2017.
Панел дискусија "Проблеми и решења интернет безбедности", 17. 10. 2017.
Панел дискусија "Спамовање лудом радовање", 20. 10. 2016.
Панел дискусија "Спамовање лудом радовање", 20. 10. 2016.
Панел дискусија "Спамовање лудом радовање", 20. 10. 2016.
Предавање: "Сајбер претње и веб безбедност", Математички факултет, 29. 10. 2015.
Предавање: "Сајбер претње и веб безбедност", Математички факултет, 29. 10. 2015.
Панел дискусија "Мобилно а безбедно у Србији", 15. 10. 2015.
Панел дискусија "Мобилно а безбедно у Србији", 15. 10. 2015.
Панел дискусија "Мобилно а безбедно у Србији", 15. 10. 2015.
Предавање "Сајбер претње и веб безбедност", ЕТФ, 13. 10. 2015.
Предавање "Сајбер претње и веб безбедност", ЕТФ, 13. 10. 2015.
"Big Data and Cyber Security" предавање, Факултет безбедности, 25. 09. 2015.
"Big Data and Cyber Security" предавање, Факултет безбедности, 25. 09. 2015.
"Big Data and Cyber Security" предавање, Факултет безбедности, 25. 09. 2015.
Предавање о сајбер безбедности, Факултет за дипломатију и безбедност, 16. 04. 2015.
Предавање о сајбер безбедности, Факултет за дипломатију и безбедност, 16. 04. 2015.
Предавање о сајбер безбедности, Факултет за дипломатију и безбедност, 16. 04. 2015.
Предавање о сајбер безбедности, Факултет организационих наука, 31. 03. 2015.
Предавање о сајбер безбедности, Факултет организационих наука, 31. 03. 2015.
Предавање о сајбер безбедности, Факултет организационих наука, 31. 03. 2015.
Предавање о сајбер безбедности, Факултет организационих наука, 31. 03. 2015.
Панел дискусија "Безбедност 3 у 1", 31. 10. 2014.
Панел дискусија "Безбедност 3 у 1", 31. 10. 2014.
Панел дискусија "Безбедност 3 у 1", 31. 10. 2014.
Панел дискусија "Безбедност 3 у 1", 31. 10. 2014.
Панел дискусија "Безбедност 3 у 1", 31. 10. 2014.
Панел дискусија "Безбедност 3 у 1", 31. 10. 2014.
Панел дискусија "Безбедност 3 у 1", 31. 10. 2014.
Панел дискусија "Сајбер безбедност сајбер Србије", 22. 10. 2013.
Панел дискусија "Сајбер безбедност сајбер Србије", 22. 10. 2013.
Панел дискусија "Сајбер безбедност сајбер Србије", 22. 10. 2013.
Изложба "Историја безбедности телекомуникација", 22. 10. 2013.
Изложба "Историја безбедности телекомуникација", 22. 10. 2013.
Изложба "Историја безбедности телекомуникација", 22. 10. 2013.
Изложба "Историја безбедности телекомуникација", 22. 10. 2013.
Изложба "Историја безбедности телекомуникација", 22. 10. 2013.