You are here

Домаће организације

РНИДС као национални интернет регистар редовно сарађује и са следећим домаћим организацијама:

АМРЕС

Академска мрежа Србије
www.amres.ac.rs

Јавна информационо-комуникациона установа АМРЕС је основана ради изградње, развоја и управљања образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије. АМРЕС је и регистар делегираних поддомена .AC.RS и .АК.СРБ, у оквиру којих је бесплатна регистрација назива домена за све академске, образовне, научно-истраживачке и сродне установе које на то имају право.

 

КИТеУ

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
www.ite.gov.rs

КИТеУ обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе Републике Србије. Регистар је делегираних поддомена .GOV.RS и .УПР.СРБ, у оквиру којих је бесплатна регистрација назива домена за све државне органе који на то имају право. Државни органи су дужни да региструју своје називе домена унутар националних доменских простора .GOV.RS и .УПР.СРБ. Преко КИТеУ се добија и право на регистрацију резервисаних назива .RS и .СРБ домена за потребе Републике Србије и локалних самоуправа.

 

ПКС

Привредна комора Србије
www.pks.rs

ПКС је самостална, невладина, пословно-стручна и интересна асоцијација правних и физичких лица која обављају регистровану привредну делатност. Као организација која окупља домаћу привреду, стални је партнер РНИДС-а у многим стручним активностима. При ПКС делује и Комисија за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена.