You are here

Едукација

Едукација постојећих и потенцијалних регистраната назива националних интернет домена о свим битним аспектима њиховог коришћења једна је од активности коју РНИДС редовно спроводи кроз:

  • Стручне скупове у сопственој организацији (ДИДС, трибине, панел дискусије, предавања...)
  • Стручне скупове и пројекте које РНИДС организује заједно са другим субјектима локалне интернет заједнице
  • Припрему и издавање публикација у штампаном и електронском облику
  • Едукативно-промотивне кампање
  • Креирање интернет сајтова, као што је domen.rs, централно место за едукацију и промоцију активности РНИДС-а на Интернету

У реализацији својих едукативних активности битних за развој Интернета у Србији, РНИДС сарађује са:

  • Државним органима задуженим за област Интернета
  • Установама и организацијама које су посвећене темама из области Интернета
  • Факултетима и високим школама које образују кадрове у области ИТ
  • Струковним удружењима у области ИТ

Сарадња са регионалним и међународним организацијама из области Интернета, у којима је РНИДС члан или у чијем раду повремено или редовно учествује, одвија се на принципима размене искустава и примене најбоље праксе.

Учешће РНИДС-а у светским токовима развоја Интернета и подизање угледа у страној стручној јавности, помаже му да усвоји и имплементира сва добра решења из светске праксе и постане значајан регионални национални интернет регистар. На тај начин РНИДС може да пружи know-how услуге слабије развијеним националним регистрима из региона.